Αξιοποίηση ευρύτερης περιοχής Απιδανού ποταμού, mis365146, 2012ΕΠ00680006

30/10/2015
Προϋπολογισμός: 331.157,25€
ΕΣΠΑ 2007-2013

Το έργο αφορούσε ανάπλαση συνολικής έκτασης 12 στρεμμάτων, στο κέντρο των Φαρσάλων. Ο χώρος χαρακτηρίζεται ως ιστορικής σημασίας διότι υπάρχουν στοιχεία από τις πηγές του Απιδανού Ποταμού. Πραγματοποιήθηκε κατασκευή νέων χώρων πρασίνου, κατασκευή υδάτινου καναλιού με εγκαταστάσεις ανακύκλωσης, καθαρισμός, ηλεκτροφωτισμός του χώρου, οδοστρωσία των περιμετρικών οδών.
Φωτογραφικό υλικό