Αναβάθμιση - ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και οδών στο βορειοδυτικό τόξο της πόλεως των Φαρσάλων, mis 375426, 2012ΕΠ00680038

30/10/2015
Προϋπολογισμός: 598.000,00€
ΕΣΠΑ 2007-2013

Έργο για την αναβάθμισητης περιοχής και με τη διενέργεια παρεμβάσεων και τη δημιουργία βασικών υποδομών στον αστικό ιστό, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες της καθημερινής ζωής των κατοίκωνστη συνοικία τωνROMA.
Φωτογραφικό υλικό