Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και Οδών στο ΒΔ Τόξο των Φαρσάλων

30/10/2015
Προϋπολογισμός: 598.000,00€
ΕΣΠΑ 2007-2013

Έργο για την αναβάθμισητης περιοχής και με τη διενέργεια παρεμβάσεων και τη δημιουργία βασικών υποδομών στον αστικό ιστό, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες της καθημερινής ζωής των κατοίκωνστη συνοικία τωνROMA.
Φωτογραφικό υλικό