Αντιπλημμυρική Προστασία Οικισμού Ροδιάς Δήμου Τυρνάβου - διευθέτηση Χειμάρου 1 (αριστερά) και 2 (δεξιά) του οικισμού, mis357316, 2011ΕΠ00680026

30/10/2015
Προϋπολογισμός: 1.886.393,46€
ΕΣΠΑ 2007-2013

Έργο για την αναβάθμιση της περιοχής και με τη διενέργεια παρεμβάσεων και τη δημιουργία βασικών υποδομών στον αστικό ιστό, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες της καθημερινής ζωής των κατοίκων στη συνοικία των ROMA.
Φωτογραφικό υλικό