7ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Αστικές λαϊκές μουσικές»

7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ "ΑΣΤΙΚΕΣ ΛΑΪΚΕΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ"
Καρδίτσα, 18-20 Οκτωβρίου 2019
«Παυσίλυπο», Δημοτική Πινακοθήκη

Συνδιοργάνωση:
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας
Δήμος Καρδίτσας
Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων Ν. Καρδίτσας