• 29/8/2018
  Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Διακήρυξης έργου Προμήθειας πολυμηχανημάτων μεγάλης παραγωγής
  Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, προκειμένου να διενεργήσει διαγωνισμό για το έργο: «Προμήθεια πολυμηχανημάτων μεγάλης παραγωγής, με εγγύηση 5ετούς διάρκειας και παροχή υπηρεσιών χρήσης αυτών», καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν σχόλια-παρατηρήσεις-απόψεις, επί των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων της διακήρυξης που θεωρούν σκόπιμο, οι οποίες τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση.

  Διάρκεια Έργου : 66 μήνες, από την υπογραφή της σύμβασης
  Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ) : 250.000,00 Ευρώ
  Διάρκεια Διαβούλευσης : από 30/8/2018 έως και 14/9/2018

  Επισημαίνεται ότι τα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια μόνο στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ακολουθώντας το επόμενο σύνδεσμο:
  [Διαβούλευση στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ] (...κωδικός: 18DIAB000003560)