• 4/2/2013
  Δημόσια διαβούλευση Α1 σταδίου της μελέτης «Αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξ...
  Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενημερώνει για τη δημόσια διαβούλευση του Α1 σταδίου της μελέτης «Αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας»

  Υποβολή Παρατηρήσεων / Σχολίων/ Ερωτημάτων/ Διευκρινίσεων από τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τη μελέτη μπορούν να υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση z.moza@thessaly.gov.gr έως Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2013.
  Στοιχεία επικοινωνίας:
  1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μόζα Ζωή: 2413506262
  Κείμενο Μελέτης
 • 28/6/2013
  Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης Θεσσαλίας για την περίοδο 2014-2020, Ιούνιος 2013
  Μετά την ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας στις 26/6/2013, το κείμενο τίθεται σε δημόσια διαβούλευση έως την 19η Ιουλίου 2013. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν σχετικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Θεσσαλίας : thessalia@mou.gr
  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΕΣ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 0_6_2013