• 30/6/2017
  Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Διακήρυξης Έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών πληροφορικής για την ανανέωση...
  Δημόσια Διαβούλευση του Σχεδίου Διακήρυξης του Έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών πληροφορικής για την ανανέωση του εξοπλισμού και την πλήρωση των κανόνων ασφαλείας» Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενημερώνει για τη δημόσια διαβούλευση σχεδίου διακήρυξης του Έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών πληροφορικής για την ανανέωση του εξοπλισμού και την πλήρωση των κανόνων ασφαλείας»..

  Το έργο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΣΑΕΠ 517 και ΚΑ 2014ΕΠ51700027

  Διάρκεια Έργου : 30 εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης
  Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ) : 177.419,35 Ευρώ
  Διάρκεια Διαβούλευσης : Από 30/06/2017 έως και 17/07/2017

  Υποβολή Παρατηρήσεων / Σχολίων/ Ερωτημάτων/ Διευκρινίσεων από τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους αναδόχους σχετικά με το σχέδιο του τεύχους του Διαγωνισμού γίνεται αποκλειστικά με την αποστολή του συμπληρωμένου συνημμένου εντύπου με υπογραφή και σφραγίδα τηςεταιρείας σε pdf μορφή, στο email : egov_diav@thessaly.gov.gr

  Τεύχος Διακήρυξης
  Έντυπο παρατηρήσεων