• 9/8/2018
  ΑΕΠΟ ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας
  Μελέτη Περιβάλλοντος για την Ανανέωση /Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 121684/15.11.2006 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) Λάρισας
 • 3/8/2018
  ΜΠΕ του εργου "Μικρός Υδροηλεκτρ. Σταθμός της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ Α.Ε., Δήμου Καλαμπάκας" σε ισχύ
  Μελέτη περιβάλλοντος για την τροποποίηση της υπ’ α.π. 2608/146183/Π.Ε.2016/20-03-2017 Α.Ε.Π.Ο. του έργου «Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός (Μ.ΥΗ.Σ.) ισχύος 0,999MW της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ Α.Ε., στο ρέμα «Μπαλτά» στη θέση «Ένωση» της Τ.Κ. Μαλακασίου του Δήμου Καλαμπάκας, στην Π.Ε. Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε Τρικάλων στο τηλέφωνο 24310 46328 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413-506220.
  Λήξη Διαβούλευσης: Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2018
 • 20/7/2018
  Tροποποίηση ΑΕΠΟ εγκατάστασης εκμετάλλευσης ενέργειας από βιομάζα,ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.,Δ.Πύλης,
  Mελέτη περιβάλλοντος για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ της εγκατάστασης εκμετάλλευσης ενέργειας από βιομάζα ισχύος 1,5 MW ιδιοκτησίας της ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε., στη θέση Βαμπούλου της Τ.Κ. Φήκης του Δήμου Πύλης, στην Π.Ε. Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε Τρικάλων στο τηλέφωνο 24310 46328 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 18/7/2018
  ΜΠΕ εκκοκκιστηρίου βάμβακος & εγκατάστασης μονάδας παραγωγής πέλλετ ΣΠΑΡΓΗ Α.Ε.Β.Ε., Δ.Σοφάδων σε ισχύ
  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υφιστάμενου εκκοκκιστηρίου βάμβακος και εγκατάστασης μονάδας παραγωγής πέλλετ μηδικής και επεξεργασίας ενσιρώματος, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας ΣΠΑΡΓΗ Α.Ε.Β.Ε., στη θέση «Γιαννίκι» του Τ.Δ. Ερμητσίου, του Δ. Σοφάδων, στην Π.Ε. Καρδίτσας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με τη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε Καρδίτσας στο τηλέφωνο 24413 50115 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2018
 • 18/7/2018
  ΜΠΕ ξενοδοχείου ιδιοκτησίας της EVRENI A.E., θέση «Καλαμάκι», Δ. Σκιάθου σε ισχύ
  Mελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την κατασκευή και λειτουργία ξενοδοχείου δυναμικότητας 212 κλινών, κατηγορίας 5 αστέρων, ιδιοκτησίας της EVRENI A.E., σε εκτός σχεδίου Περιοχή, στη θέση «Καλαμάκι», του Δήμου Σκιάθου στην Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε Μαγνησίας στο τηλέφωνο 24213 52468 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2018
 • 6/7/2018
  ΜΠΕ Επεξεργασία βιομηχανικής ντομάτας, Μεγάλο Ευύδριο, θέση Γκερένια, ΔΕ Ενιππέα, Δ. Φαρσάλων σε ισχύ
  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την επέκταση και λειτουργία της δραστηριότητας «Επεξεργασία βιομηχανικής ντομάτας», στη θέση «Γκερένια» κτηματικής περιφέρειας της Τ.Κ. Μεγάλο Ευύδριο, της Δ.Ε. Ενιππέα του Δήμου Φαρσάλων, της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε Λάρισας στο τηλέφωνο 2413506165 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413-506220.
  Λήξη Διαβούλευσης: Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2018
 • 29/6/2018
  ΜΠΕ Εγκατάσταση Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιοαέριο Δ. Τυρνάβου
  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη δραστηριότητα «Εγκατάσταση Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιοαέριο με χρήση βιομάζας & αγροτικών αποβλήτων και υπολειμμάτων» ισχύος 499kWe στη θέση «Νταργιόλ», Αμπελώνα του Δήμου Τυρνάβου, της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 28/6/2018
  ΜΠΕ κτηνοτροφική δραστηριότητα Χοιρινά Κουτίνας Ο.Ε. Δ. Τυρνάβου
  Mελέτη (Μ.Π.Ε.) για την ανανέωση της Α.Ε.Π.Ο. της υφιστάμενης κτηνοτροφικής δραστηριότητας δυναμικότητας 200 χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους, ιδιοκτησίας της ΧΟΙΡΙΝΑ ΚΟΥΤΙΝΑ Ο.Ε. που βρίσκεται στη θέση ΄΄Γκούμια΄΄ στην Τ.Κ. Δελερίων του Δήμου Τυρνάβου, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 28/6/2018
  ΑΕΠΟ βιομηχανίας παραγωγής χαρτοπολτού ΒΙΣ Α.Ε Α΄ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ
  Τροποποίηση της υπ΄ αρ. πρωτ. 162313/6.8.2009 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), όπως ισχύει, για τη λειτουργία της βιομηχανίας παραγωγής χαρτοπολτού από ανακύκλωση παλιόχαρτου και ανακύκλωση παλιόχαρτρου και παραγωγής χαρτιού, χαρτονιού και χαρτοκιβωτίων της εταιρείας «ΒΙΣ Α.Ε.», που λειτουργεί στην Α΄ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου στο Ν. Μαγνησίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων 24213 52468 στο τηλέφωνο ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 27/6/2018
  Μ.Π.Ε. Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου «ΣΟΦΑΔΙΤΗ» Δ. Σοφάδων
  μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου «ΣΟΦΑΔΙΤΗ», επί του ομώνυμου ποταμού, στις Τ.Κ. Κέδρου, Θραψιμίου και Λουτροπηγής του Δήμου Σοφάδων, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, της ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΟΝΟΧΩΝΟΥ ΙΚΕ.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ στο τηλέφωνο 2441 350115 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 26/6/2018
  ΑΕΠΟ παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιομάζας ΒΙΟΠΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε Δ.Ρήγα Φεραίου
  Tροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιομάζας ισχύος 4,99MW, φερόμενης ιδιοκτησίας της ΒΙΟΠΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε., στο οικοδομικό τετράγωνο 9 της Β΄ Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) Βόλου, στο Δ. Ρήγα Φεραίου της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, στην Περιφέρειας Θεσσαλίας. Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (ή Δ/νση Ανάπτυξης) της Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων στο τηλέφωνο 24213 52468 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 22/6/2018
  ΜΠΕ μονάδα παραγωγής τυροκομικών προϊόντων ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε. Δ. Ελασσόνας
  Mελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής τυροκομικών προϊόντων με παράλληλη κτιριακή και μηχανολογική επέκταση και προσθήκη πρότυπης μονάδας αναερόβιας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων με συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από βιομάζα, φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε.», που βρίσκεται στη θέση «ΒΙΟΔΙΑΝΑ», στο 2ο χλμ. Ελασσόνας-Λάρισας, στο Δήμο Ελασσόνας, στην Π.Ε. Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (ή Δ/νση Ανάπτυξης) της Π.Ε Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506165 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2018
 • 20/6/2018
  Aνανέωση των περιβαλλοντικών όρων του τμήματος Παναγιά – Γρεβενά της Εγνατίας Οδού Α.Ε.
  Aνανέωση των περιβαλλοντικών όρων του τμήματος Παναγιά – Γρεβενά της Εγνατίας Οδού Α.Ε.
 • 15/6/2018
  ΜΠΕ της «ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε» (“Η.Ε.R. S.A.”) της Τ.Κ. Ελευθερών, του Δήμου Λάρισας
  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την ανανέωση και τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο. του εξειδικευμένου κέντρου επεξεργασίας και αξιοποίησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) ιδιοκτησίας της «ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε» με διακριτικό τίτλο “Η.Ε.R. S.A.” που βρίσκεται στο 10ο χλμ ΕΠ.Ο. Λάρισας-Καρδίτσας, στη θέση «ΔΕΚΑΡΙΑ» της Τ.Κ. Ελευθερών, του Δήμου Λάρισας, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

  Λήξη Διαβούλευσης: Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2018
 • 14/6/2018
  ΜΠΕ μονάδα παραγωγής βιοαερίου ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΥΛΗΣ Ι.Κ.Ε.’ Δ. Πύλης
  Mελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) μονάδα παραγωγής βιοαερίου προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 499kWe, φερόμενης ιδιοκτησίας της ‘ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΥΛΗΣ Ι.Κ.Ε.’, που προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση ‘Λίμνες- Γιδαρέικα’ της Τ.Κ. Φήκης του Δήμου Πύλης, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Λήξη Διαβούλευσης: Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018
 • 6/6/2018
  ΜΠΕ σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας κωδ. Σκιάθος 1000281 Δ. Σκιάθου
  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης ‘ΣΚΙΑΘΟΣ 1000281’ της VODAFON-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., στη θέση ΄Πλαγιά΄, στο Δήμο Σκιάθου της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Λήξη Διαβούλευσης: Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2018
 • 5/6/2018
  ΑΕΠΟ μονάδα επεξεργασίας μη επικινδυνων αποβλήτων Βιοαέριο ΑΦΟΙ Σεϊτη Α.Ε. Δ. Τυρνάβου
  Μελέτη περιβάλλοντος για την τροποποίηση και ανανέωση της υπ΄ α.π. 1019/48121/15-04-2013 Α.Ε.Π.Ο. της μονάδας επεξεργασίας μη επικίνδυνων αποβλήτων για την παραγωγή βιοαερίου και σταθμού συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, ισχύος 868 kWe, ιδιοκτησίας της ‘ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΑΦΟΙ ΣΕΪΤΗ Α.Ε.’ που βρίσκεται στη θέση ΄Καμπύλαγα΄, της Τ.Κ. Αργυροπουλίου, του Δήμου Τυρνάβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (ή Δ/νση Ανάπτυξης) της Π.Ε Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
 • 5/6/2018
  ΜΠΕ μονάδα αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ & ΣΙΑ Ε.Ε. Δ. Λαρισαίων
  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη λειτουργία μονάδας αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων (μπαταρίες Pb- οξέος και Ni-Cd), χωρίς να υφίστανται επεξεργασία στο χώρο της μονάδας, φερόμενης ιδιοκτησίας της ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ & ΣΙΑ Ε.Ε., που βρίσκεται στο 3ο χλμ. Της Ε.Ο. Λάρισας –Καρδίτσας, στο Δήμο Λαρισαίων της Π.Ε. Λάρισας. Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (ή Δ/νση Ανάπτυξης) της Π.Ε Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

  Λήξη Διαβούλευσης: Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2018
 • 1/6/2018
  ΑΕΠΟ για εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών από την «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», θέση «Καλντηρμά», Δ. Λάρισας
  Ανανέωση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, για την εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών σε συνολικό χώρο επέμβασης 287.236,98 τμ. στη θέση «Καλντηρμά», Δήμου Λάρισας, από την «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.»
 • 30/5/2018
  ΜΠΕ Βιομηχανία παραγωγής ξύλινων πετασμάτων ALFA WOOD ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ Α.Ε.Β.Ε. Δ. Τεμπών
  Mελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την ανανέωση και τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο. υφιστάμενης βιομηχανίας παραγωγής ξύλινων πετασμάτων & εγκατάσταση μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από σταθμό καύσης βιομάζας ισχύος 999 KW, ιδιοκτησίας της ‘ALFA WOOD ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ Α.Ε.Β.Ε.’, στη ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας του Δήμου Τεμπών, της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 10 Ιουλίου 2018
 • 23/5/2018
  ΑΕΠΟ μονάδας παραγωγής πετρελαίου βιολογικής προέλευσης ΛΕΩΝ ΒΙΟΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Δ. Βόλου
  Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής πετρελαίου βιολογικής προέλευσης (biodiesel) και σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1MWe, φερόμενης ιδιοκτησίας της ΛΕΩΝ ΒΙΟΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., στο βιομηχανικό τετράγωνο υπ΄αριθμ. 6 της Α΄ βιομηχανικής περιοχής Βόλου, στο Δήμο Βόλου της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
 • 23/5/2018
  ΜΠΕ Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Κ. Ραχούλας Δ.Λαρισαίων
  Mελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και Ε.Ε.Λ. Τ.Κ. Ραχούλας του Δήμου Λαρισαίων» στην Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2018
 • 23/5/2018
  ΜΠΕ Λειτουργία του Υφιστάμενου Κέντρου Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής θέση Πήλιο Δ. Ζαγοράς -Μουρεσίου
  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: Αναβάθμιση και Λειτουργία του Υφιστάμενου Κέντρου Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής στη θέση «ΠΗΛΙΟ», του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου, Π.Ε. Μαγνησίας, της DIGEA – ψηφιακός Πάροχος Α.Ε.
  Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2018
 • 17/5/2018
  ΜΠΕ κατασκευή κ λειτουργία φράγματος Μπελμά Δ. Αγιάς
  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Κατασκευή και λειτουργία φράγματος Μπελμά και συνοδών έργων» στο Δ. Αγιάς της Π.Ε. Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018
 • 16/5/2018
  ΜΠΕ μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος ιδιοκτ. Σανιδά Μιχάλη Δ. Σκιάθου
  M27/06/2018ελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της μονάδας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος ιδιοκτησίας κ. Σανιδά Μιχάλη, στη θέση ΄΄Στήλες΄΄ σε εκτός σχεδίου περιοχής του Δήμου Σκιάθου, των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018
 • 14/5/2018
  ΣΜΠΕ ΣΧΟΟΑΠ Α. Αργιθέας ΠΕ Καρδίτσας
  Στρατιγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δ.Ε. Ανατολικής Αργιθέας του Δήμου Αργιθέας Π.Ε. Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018
 • 9/5/2018
  Τροποποίηση ΑΕΠΟ της εταιρείας "SOVEL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΑ Α.Ε" Δ.Αλμυρού
  Μελέτη Περιβάλλοντος για την τροποποίηση της υπ’αρ.πρωτ. Δ/νσης ΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ: 185810/8.11.13 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων της εταιρείας ‘SOVEL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΑ Α.Ε’ που λειτουργεί στη θέση Τσιγκέλι του Δήμου Αλμυρού Ν.Μαγνησίας, όπως ισχύει.
 • 4/5/2018
  ΑΕΠΟ Ύδρευση ανατολικής πλευράς Νομού Καρδίτσας από τη λίμνη Σμοκόβου Π.Ε. Καρδίτσας
  Έγκριση περιβάλλοντος για την ανανέωση και τροποποίηση της υπ΄ α.π. 3951/222451/16-12-2016 Α.Ε.Π.Ο. του έργου «Ύδρευση ανατολικής πλευράς Νομού Καρδίτσας από τη λίμνη Σμοκόβου» της Π.Ε. Καρδίτσας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
 • 3/5/2018
  ΜΠΕ Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου «Ζηλιάνα» Ενεργειακή Θεσσαλίας Μ.Ε.Π.Ε Δ. Ελασσόνας
  Mελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου «Ζηλιάνα», επί του ομώνυμου ρέματος, στην Τ.Κ. Καρυάς του Δήμου Ελασσόνας, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.

  Λήξη Διαβούλευσης: Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2018
 • 24/4/2018
  Ανανέωση για την παράταση διάρκειας κατασκευή κ λειτουργία τμήματος από Ράχες έως Α.Κ. Αγίων Θεοδώρων
  Ανανέωση για την παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της κ.υ.α. με α.π. 37202/94/17.5.1995 για το έργο «κατασκευή και λειτουργία του τμήματος από Ράχες έως Α.Κ. Αγίων Θεοδώρων, της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης» (όπως ισχύει).
 • 20/4/2018
  ΜΠΕ μονάδα παραγωγής γιαουρτιού Χρήστος Νότας κ ΣΙΑ ΟΕ Δ. Λάρισας
  Mελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υφιστάμενης μονάδας παραγωγής γιαουρτιού, φερόμενης ιδιοκτησίας της ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΟΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., που βρίσκεται στη θέση «Δρομόβρυση» της Τ.Κ. Τερψιθέας, του Δήμου Λάρισας, στην Π.Ε. Λάρισας, στην Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2018
 • 19/4/2018
  ΑΕΠΟ Α/Κ Τεμπών – Α/Κ Ραψάνης της Νέας εθνικής Οδού (Ν.Ε.Ο.) Αθηνών-Θεσσαλονίκης
  Tροποποίηση της υπ. αρ.85884/5.8.2002 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Α/Κ Τεμπών – Α/Κ Ραψάνης της Νέας εθνικής Οδού (Ν.Ε.Ο.) Αθηνών-Θεσσαλονίκης» (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του κτιρίου Η/Μ σήραγγας Τ2 και της οδού πρόσβασης.
 • 19/4/2018
  ΜΠΕ βάση κιν. τηλεφωνίας κωδ. ΠΕΡΤΟΥΛΙ 1002355 VODAFE Δ. Πύλης
  Μελέτη περιβάλλοντος για την έκδοση Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων(Α.Ε.Π.Ο) υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης ‘ΠΕΡΤΟΥΛΙ 1002355’ της VODAFONE–ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., στη θέση Ύψωμα Κούνια του δήμου Πύλης της Π.Ε. Τρικάλων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Λήξη Διαβούλευσης: Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2018
 • 5/4/2018
  ΜΠΕ σταθμό συμπληρωματικής κάλυψης DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε. Δήμου Ελασσόνας
  Mελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τον σταθμό συμπληρωματικής κάλυψης με κωδικό θέσης ‘ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑ 3006191’ της DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε., στη θέση ‘ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑ’ του Δήμου Ελασσόνας, της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Λήξη Διαβούλευσης: Δευτέρα, 21 Μαΐου 2018
 • 3/4/2018
  ΣΜΠΕ Διόρθωση και Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Λάρισας
  Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.): του Σχεδίου «Διόρθωση και Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Λάρισας, Δήμου Λαρισαίων, Π.Ε. Λάρισας».
  Λήξη Διαβούλευσης: Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018
 • 30/3/2018
  ΑΕΠΟ κατασκευή κ λειτουργία Ν.Ε.Ο. Αθηνών Θεσσαλονίκης κόμβου Συκουρίου - κόμβου Τεμπών
  Τροποποίηση και ανανέωση της κ.υ.α. με α.π. 66020/26.1.1998 για το έργο «κατασκευή και λειτουργία του έργου Ν.Ε.Ο. Αθηνών –Θεσσαλονίκης, τμήμα πέρας κόμβου Συκουρίου – πέρας κόμβου Τεμπών (2ο υποτμήμα)» (όπως ισχύει).
 • 30/3/2018
  ΑΕΠΟ Αυτ/μος ΠΑΘΕ: Υποτμήμα βόρεια έξοδος Τεμπών-Πυργετός
  Ανανέωση (παράταση χρονικής διάρκειας ισχύος) και τη τροποποίηση της υπ.αρ.85879/5.8.2002 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Αυτ/μος ΠΑΘΕ: Υποτμήμα βόρεια έξοδος Τεμπών-Πυργετός» (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).
 • 30/3/2018
  ΑΕΠΟ κατασκευή και λειτουργία της Ανατολικής παράκαμψης, τη Ν.Ε.Ο. Αθηνών –Θεσσαλονίκης
  Τροποποίηση και ανανέωσης της κ.υ.α. με α.π. 83219/30.3.1995 για το έργο «κατασκευή και λειτουργία της Ανατολικής παράκαμψης, τη Ν.Ε.Ο. Αθηνών –Θεσσαλονίκης» (όπως ισχύει).
 • 22/3/2018
  Tροποποίηση Aνανέωση Α.Ε.Π.Ο. κτηνοτροφικής δραστηριότητας,«ΧΟΙΡΙΝΑ ΣΕΪΤΗΣ Ε.Ε.»,Τ.Κ. Αργυροπουλίου,Δ.Τυρνάβου
  Mελέτη περιβάλλοντος για την τροποποίηση και ανανέωση της υπ’ α.π. 1532/41347/01-06-2010 Α.Ε.Π.Ο. της κτηνοτροφικής δραστηριότητας δυναμικότητας 400 χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους, ιδιοκτησίας της ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΕΪΤΗΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΕΪΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., με δ.τ. «ΧΟΙΡΙΝΑ ΣΕΪΤΗΣ Ε.Ε.», που βρίσκεται στη θέση «Καμπύλαγα» στην Τ.Κ. Αργυροπουλίου του Δήμου Τυρνάβου, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
 • 21/3/2018
  Τροποποίηση-Ανανέωση ΑΕΠΟ κτηνοτροφικής δραστηριότητας, ΣΕΪΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.,Τ.Κ. Αργυροπουλίου, Δ.Τυρνάβου
  Mελέτη περιβάλλοντος για την τροποποίηση και ανανέωση της υπ΄α.π. 8682/187094/07-12-2010 Α.Ε.Π.Ο. της κτηνοτροφικής δραστηριότητας δυναμικότητας 500 χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους, ιδιοκτησίας της ΣΕΪΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., που βρίσκεται στη θέση ‘Καμπύλαγα ή Βαρκό’ στην Τ.Κ. Αργυροπουλίου του Δήμου Τυρνάβου, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
 • 19/3/2018
  ΑΕΠΟ της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) Β’ Βόλου.
  Μελέτη Περιβάλλοντος για την ανανέωση της υπ’ αριθ. 118058/15-11-2006 Απόφασης ‘Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) Βόλου Β’ – Παράρτημα.
 • 19/3/2018
  ΑΕΠΟ του έργου: «Ραψάνη-κόμβος Πλαταμώνα της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης»
  Ανανέωση για την παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. 18548/15.12.1995 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Ραψάνη-κόμβος Πλαταμώνα της Νέας Εθνικής Οδού (Ν.Ε.Ο.) Αθηνών – Θεσσαλονίκης» (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).
 • 19/3/2018
  ΑΕΠΟ του έργου: «Α/Κ Τεμπών - Α/Κ Ραψάνης της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης»

  Ανανέωση της υπ’. Αριθ. 85884/5.8.2002 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Α/Κ Τεμπών - Α/Κ Ραψάνης της Νέας Εθνικής Οδού (Ν.Ε.Ο.) Αθηνών – Θεσσαλονίκης» (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

 • 16/3/2018
  Aνανέωση-τροποποίηση ΑΕΠΟ οδικού τμήματος Α/Κ Αγίων Θεοδώρων-Εισοδος Αλμυρού
  Aνανέωση και τροποποίηση της υπ. αρ. 80458/94/22.6.1995 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του οδικού τμήματος Α/Κ Αγίων Θεοδώρων – Είσοδος Αλμυρού της Νέας Εθνικής Οδού (Ν.Ε.Ο) Αθηνών –Θεσσαλονίκης (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).
 • 16/3/2018
  Aνανέωση ΑΕΠΟ οδικού τμήματος Έξοδος Αλμυρού – Κόμβου Αερινού
  Aνανέωση της υπ. αρ. 80460/94/22.6.1995 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του οδικού τμήματος Έξοδος Αλμυρού – Κόμβου Αερινού της Νέας Εθνικής Οδού (Ν.Ε.Ο) Αθηνών –Θεσσαλονίκης (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).
 • 13/3/2018
  Aνανέωση-τροποποίηση ΑΕΠΟ για CAMPING ΣΥΚΙΑ, Δ.Νοτίου Πηλίου
  Mελέτη περιβάλλοντος για την ανανέωση και τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) υφιστάμενης τουριστικής κατασκήνωσης (κάμπινγκ) 68 θέσεων, δυναμικότητας 204 ατόμων, με την επωνυμία «CAMPING ΣΥΚΙΑ», φερόμενης ιδιοκτησίας «ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στην περιοχή της Κάτω Γατζέας, του Δήμου Ν.Πηλίου, της Π.Ε.Μαγνησίας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
 • 8/3/2018
  Τροποποίηση ΑΕΠΟ τμήματος Εγνατίας Οδού Α/Κ Παναγιάς
  Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τμήματος της Εγνατίας Οδού Α/Κ Παναγιάς (4.1.1).
 • 28/2/2018
  ΑΕΠΟ "Λιμνοδεξαμενή Ξεριά Αλμυρού Ν. Μαγνησίας"
  Mελέτη περιβάλλοντος για την τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου «Λιμνοδεξαμενή Ξεριά Αλμυρού Ν. Μαγνησίας» που πρόκειται να κατασκευαστεί στην Δ.Ε. Αλμυρού της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
 • 27/2/2018
  ΑΕΠΟ "Εκμετάλλευση λατομείου της ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., θέση ΜΕΓΑ ΡΕΜΑ Δήμου Καλαμπάκας Τρικάλων"
  Ανανέωση για την παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ. Αριθ. 129930/4047/8.8.2005 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών συνολικής έκτασης 142.952 τμ. στη θέση «ΜΕΓΑ ΡΕΜΑ Δήμου Καλαμπάκας Τρικάλων, της εταιρίας ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).
 • 27/2/2018
  ΜΠΕ Αυτοκινητόδρομος Κ. Ελλάδος Ε65 τμήμα Μακρυχώρι-Καλαμπάκα
  Mελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την τροποποίηση της υπ. Αριθ. 145521/18.11.2005 Κ.Υ.Α. ‘Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του οδικού έργου: «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65 τμήμα Μακρυχώρι-Καλαμπάκα» (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του οριστικού σχεδιασμού του αυτοκινητόδρομου στο υποτμήμα από Χ.Θ. 115+100 έως Χ.Θ. 118+043.

  Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 11 Απριλίου 2018
 • 21/2/2018
  Μ.Π.Ε. Εκκοκκιστήριο βάμβακος ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε. Δ. Κιλελέρ
  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων υφιστάμενου εκκοκκιστηρίου βάμβακος με ταυτόχρονη εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιομάζας συνολικής ισχύος 1MW, ιδιοκτησίας της ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε., που βρίσκεται στο 25ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου, στην Τ.Κ. Αχιλλείου του Δ. Κιλελέρ, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 3 Απριλίου 2018
 • 21/2/2018
  ΑΕΠΟΛατομείο αδρανών υλικών ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Δ. Λαρισαίων
  Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το λατομείου αδρανών υλικών της «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», στη θέση «Καλντήρμα», Δήμου Λάρισας, Π. Ε. Λάρισας.
 • 13/2/2018
  ΜΠΕ ασύρματο κόμβο ευρυζωνικών υπηρεσιών κωδ.2423403 Πυργετός Δ. Τεμπών
  Mελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τον ασύρματο κόμβο ευρυζωνικών υπηρεσιών, με κωδική ονομασία «242 3403 ΠΥΡΓΕΤΟΣ» της RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Α.Ε.Ε.Σ., σε θέση πλησίον του οικισμού «Πυργετός» στο Δήμο Τεμπών, στην Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Λήξη Διαβούλευσης: Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2018
 • 13/2/2018
  ΜΠΕ σταθμός κιν. τηλ. COSMOTE κωδ.θεσης "140 4337-ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ Χ", Δ.Αγιάς
  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τον υφιστάμενο σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης «140 4337-ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ Χ» της COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΕΣ Α.Ε. που βρίσκεται εγκατεστημένος στο ύψωμα ΄Ράχες-Λυκάκι΄ του Αγιοκάμπου, στο Δήμο Αγιάς, της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 27 Μαρτίου 2018
 • 13/2/2018
  ΜΠΕ σταθμός κιν. τηλ. COSMOTE κωδ.θεσης "140 4341-ΚΟΙΛΑΔΑ Χ", Δ.Λαρισαίων
  Mελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τον υφιστάμενο σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης «1404341-ΚΟΙΛΑΔΑ Χ» της COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΕΣ Α.Ε. που βρίσκεται εγκατεστημένος στη θέση «Πρόχωμα» στο Δήμο Λαρισαίων, της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 27 Μαρτίου 2018
 • 5/2/2018
  ΑΕΠΟ "Εγκατάσταση Επεξεργασίας λυμάτων Σκοπέλου", θέση Καμίνια, Δ. Σκοπέλου
  Μελέτη Περιβάλλοντος για την Ανανέωση-Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο) του υφιστάμενου έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της πόλης Σκοπέλου», στη θέση Καμίνια, του Δήμου Σκοπέλου, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας & Σποράδων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
 • 23/1/2018
  ΑΕΠΟ του έργου Αγωγός Φυσικού Αερίου ΑΜΠΕΛΙΑ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΤΡΙΚΑΛΑ και τις εγκαταστάσεις του
  ΑΕΠΟ του έργου : Αγωγός Φυσικού Αερίου ΑΜΠΕΛΙΑ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΤΡΙΚΑΛΑ και τις εγκαταστάσεις του, Π.Ε. Λάρισας , Καρδίτσας και Τρικάλων.
 • 19/1/2018
  ΑΕΠΟ Σιδηροδρομική σύνδεση ΒΙΠΕ -2Βόλου
  Τροποποίηση της υπ. Αρ. 195216/11.1.2011 (ΑΔΑ: 4ΑΚΠ0-Θ) Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου : «Σιδηροδρομική σύνδεση της ΒΙ.ΠΕ. – 2 Βόλου με το δίκτυο του ΟΣΕ, ολοκλήρωση και βελτίωση υφιστάμενων γραμμών στην Νέα Διαλογή και συγκροτήματα σταθμών», για την ενσωμάτωση της άδειας έγκρισης επέμβασης.
 • 16/1/2018
  ΜΠΕ Ανάπλαση παραλιακού μετώπου οικισμών Αγιοκάμπου, Βελίκας και Κάτω Σωτηρίτσας» Δ. Αγιάς
  Mελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Ανάπλαση παραλιακού μετώπου οικισμών Αγιοκάμπου, Βελίκας και Κάτω Σωτηρίτσας» στο Δ. Αγιάς της Π.Ε. Λάρισας.
  Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2018
 • 4/1/2018
  ΜΠΕ μονάδας παραγωγής τυροκομικών προϊόντων Όμηρος Βιομηχανία Γάλακτος Α.Ε.Β.Ε. Δ. Τρικκαίων
  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής τυροκομικών προϊόντων με παράλληλη κτιριακή και μηχανολογική επέκταση, με την επωνυμία «ΟΜΗΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.», που βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή της Τ.Κ. Μεγάρχης, του Δήμου Τρικκαίων, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
  Λήξη Διαβούλευσης: Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018