ΜΠΕ εκκοκκιστήριο βάμβακος Εκκοκιστήρια Σοφάδων Α.ε. Δ. Σοφάδων

Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018
μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υφιστάμενου εκκοκκιστηρίου βάμβακος της εταιρείας ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε., στο 2ο χλμ. Σοφάδων-Αθηνών, στο Δήμο Σοφάδων της Π.Ε. Καρδίτσας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με τη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Καρδίτσας στο τηλέφωνο 24410 79408 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

Λήξη Διαβούλευσης: Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2018