ΜΠΕ Αποχέτευση ακαθάρτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Αγιάς» Δ. Αγιάς

Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Αγιάς» στο Δήμο Αγιάς της Π.Ε. Λάρισας.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018