ΜΠΕ εκκοκκιστηρίο βάμβακος ΠΗΛΕΑΣ AGRO Α.Ε. Δ. Σοφάδων

Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη λειτουργία του υφιστάμενου εκκοκκιστηρίου βάμβακος της «ΠΗΛΕΑΣ AGRO Α.Ε.», που βρίσκεται στο αγροτεμάχιο 267 αναδασμού Ματαράγκας, στην Τ.Κ. Ματαράγκα, του Δήμου Σοφάδων, στην Π.Ε. Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Καρδίτσας στο τηλέφωνο 2441 350115 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018