ΜΠΕ μονάδα αποθήκευσης επικίνδυνων και μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων ΕΡΓΑ-ΤΗ-ΚΑΤ Α.Ε. Δ. Τεμπών

Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018
Mελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας αποθήκευσης επικίνδυνων και μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, χωρίς να υφίσταται επεξεργασία στο χώρο της μονάδας (εργασία R13), φερόμενης ιδιοκτησίας της ΕΡΓΑ-ΤΗ-ΚΑΤ Α.Ε., στο Ο.Τ. 2, οδός 9 της ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας, στο Δ. Τεμπών της Π.Ε. Λάρισας.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

Λήξη Διαβούλευσης: Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018