ΜΠΕ μονάδα πτηνοσφαγείου ΝΙΚ. & ΧΡ. & ΙΩΑΝ. ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ Ο.Ε Δ. Τυρνάβου

Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της μονάδας πτηνοσφαγείου ιδιοκτησίας της ΝΙΚ. & ΧΡ. & ΙΩΑΝ. ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ Ο.Ε., που βρίσκεται στη θέση «Παλαιόμυλος» της Δ.Κ. Τυρνάβου του Δήμου Τυρνάβου, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με τη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506165 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

Λήξη Διαβούλευσης: Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2018