ΜΠΕ Εγκατάσταση και λειτουργία Μικρού ΥδροΗλεκτρικού Σταθμού Κλεινοβίτικο 2 Δ. Μετεώρων

Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία Μικρού ΥδροΗλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΗΣ) με επωνυμία Κλεινοβίτικο 2 στο ρ. Κλεινοβίτικο, στην Τ.Κ. Κλεινού του Δήμου Μετεώρων, της Π.Ε. Τρικάλων.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Τρικάλων στο τηλέφωνο 24310 46328 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018