Μ.Π.Ε. για την κατασκευή και λειτουργία ξενοδοχείου, ιδιοκτ. “ANIMUS Α.Ε”, Τ.Κ. Τερψιθέας, Δ. Λαρισαίων

Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018
Mελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την κατασκευή και λειτουργία ξενοδοχείου κλασικού τύπου, τεσσάρων αστέρων (4*), δυναμικότητας 150 κλινών, φερόμενης ιδιοκτησίας της “ANIMUS Α.Ε” στη θέση «ΚΟΜΜΕΝΗ ΓΗ» της Τ.Κ. Τερψιθέας του Δήμου Λαρισαίων, της Π.Ε.Λάρισας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2018