ΜΠΕ Βιολάρ Α.Ε. Δ. Ρήγα Φεραίου

Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υφιστάμενης μονάδας αποθήκευσης – εμπορίας αγροτικών προϊόντων με ξηραντήριο βαμβακόσπορου της εταιρείας ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε., στο 2ο χλμ Βελεστίνου- Βόλου, στο Δήμο Ρήγα Φεραίου της Π.Ε. Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με τη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Μαγνησίας στο τηλέφωνο 24213 52468 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

Λήξη Διαβούλευσης: Δευτέρα, 31 Δεκεμβρίου 2018