ΜΠΕ Ξενοδοχειακό συγκρότημα ΑΝΤΡΙΝΑ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε Δ. Σκοπέλου

Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την επέκταση και λειτουργία της υφιστάμενης δραστηριότητας ‘‘Ξενοδοχειακό συγκρότημα αποτελούμενο από τα ξενοδοχεία Adrina Beach και Adrina Resort πέντε αστέρων (5*), συνολικής δυναμικότητας μετά την επέκταση 493 κλινών’’, φερόμενης ιδιοκτησίας της ΑΝΤΡΙΝΑ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε., στη θέση «ΑΝΤΡΙΝΑ» του Δήμου Σκοπέλου στη Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας & Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Μαγνησίας στο τηλέφωνο 24213 52468 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

Λήξη Διαβούλευσης: Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019