ΜΠΕ για εκκοκκιστήριο βάμβακος "ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ-ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΒΕΕ", Δ. Καρδίτσας

Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την λειτουργία του υφιστάμενου εκκοκκιστηρίου βάμβακος με συγκρότημα παραγωγής τεχνητών καυσόξυλων βιομάζας και συγκρότημα αποξήρανσης αγροτικών προϊόντων της «ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ-ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» που βρίσκεται στο 10χλμ. Καρδίτσας – Λάρισας, του Δήμου Καρδίτσας, στην Π.Ε. Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με τη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Καρδίτσας (τηλ. 2441079408) ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413-506220.

Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2019