Μ.Π.Ε. της «ΤΕΔΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» στη Γαλανόβρυση του Δήμου Ελασσόνας,

Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της νέας δραστηριότητας παραγωγής οργανικού εδαφοβελτιωτικού με εφαρμογή τεχνολογίας σειραδίων και επεξεργασίας αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) της «ΤΕΔΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. “TEDRA”, που πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Ρίζωμα-Καλούδα» της Τ.Κ. Γαλανόβρυσης του Δήμου Ελασσόνας, στην Π.Ε. Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας (τηλ. 2413506260) ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413-506220.


Λήξη Διαβούλευσης: Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2019

ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
  • test for mpe.pdf [13 KB]