ΜΠΕ Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός της ΤΣΑΡΚΝΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο.Ε., Ασπροποτάμου, Δ. Καλαμπάκας

Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός ισχύος 0,90 ΜW, της εταιρίας με την επωνυμία «ΤΣΑΡΚΝΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο.Ε.» που προτείνεται να κατασκευαστεί στο ρέμα «Κούτσουρο» της Τ.Κ. Καταφύτου, Δ.Ε. Ασπροποτάμου, του Δήμου Καλαμπάκας, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, της Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Τρικάλων στο τηλέφωνο 24310 46328 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413-506220.
Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2019