ΜΠΕ μονάδα παραγωγής βιοαερίου της «ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΡΑΝΝΩΝΑ ΙΚΕ»θέση ‘Καραέργια’, Δήμου Κιλελέρ, Π.Ε. Λάρισας

Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) μονάδα παραγωγής & εκμετάλλευσης βιοαερίου με σκοπό τη συμπαραγωγή ηλεκτρικής & θερμικής ενέργειας ισχύος 999kW ιδιοκτησίας της «ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΡΑΝΝΩΝΑ ΙΚΕ», στη θέση ‘Καραέργια’ της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου του Δήμου Κιλελέρ, στην Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 26 Μαρτίου 2019