ΜΠΕ για μονάδα παραγωγής βιοαερίου της ΨΗΜΜΕΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Μ. ΙΚΕ, Π.Ε. Καρδίτσας

Πέμπτη 2 Μαΐου 2019
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της μονάδας παραγωγής βιοαερίου και ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 499KW ιδιοκτησίας της ΨΗΜΜΕΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Μ. ΙΚΕ με δ.τ. S. ENERGY M. ΙΚΕ, στην Τ.Κ. Παλαιοκκλησίου του Δήμου Καρδίτσας, στην Π.Ε. Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Καρδίτσας στο τηλέφωνο 2441 350115 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
Λήξη Διαβούλευσης: Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2019

ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 • ΜΠΕ S. ENERGY ΑΠΡ 2019 (2).pdf [3.477 KB]
 • ΜΠΕ S. ENERGY ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018.pdf [796 KB]
 • Μελετητικό πτυχίο ΑΔ - S.ENERGY.pdf [243 KB]
 • S ENERGY Ισοζύγια μάζας και ενέργειας.pdf [291 KB]
 • S. ENERGY ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΧΩΝΕΜΕΝΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ.pdf [16.942 KB]
 • S ENERGY Κατάσταση προμηθευτών.pdf [5.179 KB]
 • S ENERGY Τελική κατάσταση προμηθευτών ΦΕΒ 2019.pdf [181 KB]
 • S. ENERGY ΚΑΤΟΨΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.pdf [792 KB]
 • S ENERGY Τοπογραφικό διάγραμμα.pdf [5.089 KB]
 • S ENERGY Απόσπασμα κτηματολογίου.pdf [2.738 KB]
 • S ENERGY Χάρτης 5000.pdf [4.036 KB]
 • S ENERGY Χάρτης 50000.pdf [5.170 KB]
 • S ENERGY ΧΑΡΤΗΣ_Χ1.pdf [295 KB]
 • S ENERGY ΧΑΡΤΗΣ_Χ2.pdf [404 KB]
 • S ENERGY ΧΑΡΤΗΣ_ΧΡΗΣΕΙΣ.pdf [1.282 KB]
 • 1.1. Έγκριση Αρχαιολογία κλασσικών.pdf [693 KB]
 • 2.1. Έγκριση Νεωτέρων μνημείων.pdf [419 KB]
 • 3. Βεβαίωση χρήσεων γης.pdf [346 KB]
 • 4. Βεβαίωση Δασαρχείου.pdf [607 KB]
 • [1.1] Καταστατικό ΨΗΜΜΕΝΟΣ Μ.ΙΚΕ.pdf [126 KB]
 • [1.2] ΓΕΜΗ ΨΗΜΜΕΝΟΣ Μ.ΙΚΕ.pdf [74 KB]
 • [1.3] ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ S.ENERGY.pdf [16 KB]
 • [1.4] Προσύμφωνο - χωράφι Παλαιοκκλήσι.pdf [1.905 KB]