ΜΠΕ του έργου «Αποκατάσταση Οδού Χάρις (Κρανιά) – Βασιλάδες – Χαλκιόπουλο», Τ.Κ. Πετρίλου, Δ. Αργιθέας,

Δευτέρα 6 Μαΐου 2019
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Αποκατάσταση Οδού Χάρις(Κρανιά) – Βασιλάδες – Χαλκιόπουλο», που προτείνεται να κατασκευαστεί στο ρέμα ΄΄Λεύκας΄΄ στην Τ.Κ. Πετρίλου, Δ.Ε. Ανατολικής Αργιθέας, του Δήμου Αργιθέας, στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Καρδίτσας στο τηλέφωνο 2441 350115 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2019