ΜΠΕ του έργου "Υφιστάμενα λιμενικά έργα του Όρμου «Στενή Βάλα» του Δήμου Αλοννήσου

Δευτέρα 13 Μαΐου 2019
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Υφιστάμενα λιμενικά έργα στον Αιγιαλό, στο λιμάνι του Όρμου «Στενή Βάλα» του Δήμου Αλοννήσου, στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, στο τηλέφωνο 24213-52468 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019

ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 • EOA Στενή Βάλα_signed.pdf [1.299 KB]
 • Έντυπο Υ Επιπλέον αντίγραφ.pdf [249 KB]
 • Μη τεχνική περίληψη ΜΠΕ_signed.pdf [436 KB]
 • ΜΠΕ Στενή Βάλα_signed.pdf [2.371 KB]
 • Παράρτημα Ι - Γνώμες.pdf [6.706 KB]
 • Παράρτημα ΙΙ - Θεώρηση Τεχνικής Μελέτης.pdf.pdf [503 KB]
 • Παράρτημα ΙΙ-ΕΟΑ_Δελτίο απογραφής πανίδας.pdf [389 KB]
 • Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων_signed.pdf [8.842 KB]
 • Τοπογραφικό.pdf [4.888 KB]
 • Φωτογραφίες ΜΠΕ_signed.pdf [1.219 KB]
 • Χάρτες 1,2_ΜΠΕ_signed.pdf [1.349 KB]
 • Χάρτες 4,5_ΜΠΕ_signed.pdf [1.120 KB]
 • Χάρτης 1_ΕΟΑ_signed.pdf [6.115 KB]
 • Χάρτης 2_ΕΟΑ_signed.pdf [5.089 KB]
 • Χάρτης 3_ΜΠΕ_signed.pdf [6.462 KB]