ΜΠΕ Κτηνοτροφική μονάδα Αστέριος Γεωργ. Σεϊτη & ΣΙΑ ΕΕ Δ. Τυρνάβου

Τρίτη 4 Ιουνίου 2019
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υφιστάμενης δραστηριότητας «Κτηνοτροφική μονάδα δυναμικότητας 400 χοιρομητέρων με τα παράγωγα τους μέχρι τελικής πάχυνσης φερόμενης ιδιοκτησίας της ‘ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΕΪΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.’ στη θέση ‘ΠΟΡΟΥΣ ή ΒΑΜΒΑΚΙΕΣ’ της Τ.Κ. Αργυροπουλίου», στο Δήμο Τυρνάβου, της Π.Ε. Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

Λήξη Διαβούλευσης: Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2019

ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 • ΜΠΕ ΣΕΙΤΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΝΟΕ 15 final (Μάιος 20).docx [52.637 KB]
 • ΜΠΕ ΣΕΙΤΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΝΟΕ 15 final (Μάιος 20).pdf [6.072 KB]
 • FLOODS TYRNAVOS GR08_P08_S1_FRM_T50_03400-43950 ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΣΕΙΤΗΣ.jpg [6.094 KB]
 • FLOODS TYRNAVOS GR08_P08_S3_FRM_T1000_03400-43950 ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΣΕΙΤΗΣ.jpg [6.495 KB]
 • ΣΕΪΤΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 5.000.pdf [7.397 KB]
 • ΤΟΠΟ ΑΝΩ ΜΙΣΟ Μαιος 20.pdf [310 KB]
 • ΤΟΠΟ ΚΑΤΩ ΜΙΣΟ Μάιος 20.pdf [268 KB]
 • 1 ΑΕΠΟ 551_98 ΣΑΙΤΗΣ_ΚΟΥΤΙΝΑΣ.pdf [1.389 KB]
 • 10 Νεωτερων 1763_2014 για το άνω.jpeg [902 KB]
 • 11 ΟΧΗΜΑ MERCEDES ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΑΕ.pdf [2.547 KB]
 • 12 ΟΧΗΜΑ ΤΡΑΚΤΕΡ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Γ ΣΕΙΤΗΣ ΕΕ.pdf [2.016 KB]
 • 13 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΥΤΟΨΙΑΣ για ΓΕΩΤΡΗΣΗ.JPG [1.170 KB]
 • 14 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΖΙΩΓΑΣ_ΠΛΙΤΑΤΣΙΚΑΣ ΟΕ (ΤΥΡΟΓΑΛΟ).pdf [2.264 KB]
 • 15 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Ι & ΑΘ ΓΙΑΝΝΩΤΑΣ ΟΕ (ΤΥΡΟΓΑΛΟ) ΔΟΚΙΜΙ.pdf [2.373 KB]
 • 15 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Ι & ΑΘ ΓΙΑΝΝΩΤΑΣ ΟΕ (ΤΥΡΟΓΑΛΟ).pdf [2.374 KB]
 • 16 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΩΑΝ ΚΑΙ ΑΘΑΝ ΓΙΑΝΝΩΤΑΣ ΟΕ (ΤΥΡΟΓΑΛΟ).pdf [3.978 KB]
 • 17 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΥΙΟΙ ΙΩΑΝ ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑ ΟΕ (ΤΥΡΟΓΑΛΟ).pdf [3.272 KB]
 • 18 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΖΑΦΕΤΑΣ ΑΕ (ΤΥΡΟΓΑΛΟ).pdf [3.978 KB]
 • 19 ΥΔ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Γ ΣΕΪΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ για διάθεση ουροκόπρου στη ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΑΦΟΙ ΣΕΪΤΗ ΑΕ.pdf [799 KB]
 • 2 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΕΠΟ ΣΕΙΤΗ ΧΟΙΡΙΝΑ ΕΠΕ.pdf [1.207 KB]
 • 20 ΥΔ ΒΙΑΕΡΙΟ για μη χρήση των δεξαμενών αποθήκευσης της ΑΣΤΕΡΙΟΣ Γ ΣΕΪΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ.pdf [781 KB]
 • 21 ΟΙΚ ΑΔΕΙΑ 186_91 κάτω ή Νότιο.pdf [4.655 KB]
 • 22 ΟΙΚ ΑΔΕΙΑ 95_98 κάτω ή Νότιο.pdf [6.731 KB]
 • 23 ΟΙΚ ΑΔΕΙΑ 211_87 άνω ή Βόρειο.pdf [5.188 KB]
 • 24 ΟΙΚ ΑΔΕΙΑ 187_91 άνω ή Βόρειο.pdf [4.623 KB]
 • 25 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΑ ΣΑΙΤΗΣ_ΚΟΥΤΙΝΑΣ (13855_1990).pdf [4.022 KB]
 • 26 ΣΥΜΦΝΗΤΙΚΟ ΣΦΑΓΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ.pdf [995 KB]
 • 27 ΥΔ ΒΙΑΕΡΙΟ για ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ Υ_Α της ΑΣΤΕΡΙΟΣ Γ ΣΕΪΤΗΣ ΕΕ.pdf [326 KB]
 • 3 ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ 1.jpeg [1.808 KB]
 • 3 ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ 2.jpeg [378 KB]
 • 4 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΙΚΟΥ ΧΟΙΡΙΝΑ ΣΕΪΤΗ ΕΠΕ.pdf [3.336 KB]
 • 5 7η 5825_2011 για το κάτω.jpg [621 KB]
 • 6 7η 5824_2011 για το άνω.jpg [620 KB]
 • 7 ΙΕ΄ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ 4346_2011 για το κάτω.jpg [756 KB]
 • 8 ΙΕ΄ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ 4345_2011 για το άνω.jpg [759 KB]
 • 9 Νεωτερων 1678_1708_2014 για το κάτω.jpeg [943 KB]