ΜΠΕ του έργου «Μονάδα Παραγωγής Έτοιμου Σκυροδέματος», ιδ. Μπαρέκα Θεόδωρου,Π.Ε. Μαγνησίας

Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την υφιστάμενη δραστηριότητα «Μονάδα Παραγωγής Έτοιμου Σκυροδέματος» ιδιοκτησίας του Μπαρέκα Θεόδωρου στη θέση «Άθωνας», της Τ.Κ. Μακρυρράχης του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου, της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με τη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων στο τηλέφωνο 2421352504 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.


Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2019

ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ.pdf [13.305 KB]
 • K3 - ΚΑΤΟΨΗ ΤΟΜΗ ΑΝΑΜΙΚΗΤΡΑ ΚΑΙ ΤΑΦΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΝΕΡΩΝ ΠΛΥΣΗΣ.pdf [143 KB]
 • T1 - TΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ.pdf [7.005 KB]
 • Δ1 - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ.pdf [2.659 KB]
 • Κ1 - ΚΑΤΟΨΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.pdf [586 KB]
 • Κ2 - ΚΑΤΟΨΗ ΤΟΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.pdf [286 KB]
 • ΧΑΡΤHΣ 1- ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ(1-50.000).pdf [4.153 KB]
 • ΧΑΡΤHΣ 2- ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ (1-5.000).pdf [12.938 KB]
 • 1 - ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1337-12.07.1999.pdf [2.959 KB]
 • 10 - 61ΞΛ7ΛΡ-ΕΥ9 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΕΠΟ.pdf [100 KB]
 • 11 - ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 409-Φ.14.2-24.03.1998.pdf [979 KB]
 • 12 - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ.pdf [2.440 KB]
 • 13 - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ.pdf [524 KB]
 • 14 - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4123-12.07.1999.pdf [461 KB]
 • 15 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΟΧΟ7ΛΡ-ΨΕΓ.pdf [68 KB]
 • 16 - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ 941-23.03.1998.pdf [1.308 KB]
 • 17 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΒΜ 454-Φ.14-1930-11.03.2002.pdf [1.110 KB]
 • 18 - ΘΕΩΡΗΜ. ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ.pdf [357 KB]
 • 19 - ΘΕΩΡΗΜ. ΤΟΠΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ.pdf [167 KB]
 • 2 - ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΒΜ 1398-Φ.14.1930-14.07.1999.pdf [2.318 KB]
 • 20 - ΠΤΥΧΙΟ.pdf [429 KB]
 • 21 - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ.pdf [292 KB]
 • 3 - ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΒΜ 607-Φ.14.2-15.05.1998.pdf [846 KB]
 • 4 - ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2397-Φ14.1930-01.12.1999.pdf [2.321 KB]
 • 5 - ΑΕΠΟ 7541-20.11.1997.pdf [1.071 KB]
 • 6 - ΑΕΠΟ 3823-05.07.1999.pdf [1.539 KB]
 • 7 - ΑΕΠΟ 5405-06.11.2000.pdf [1.009 KB]
 • 8 - ΑΕΠΟ 307-12.2.2004.pdf [1.852 KB]
 • 9 - AEPO 1001-15.05.2009.pdf [3.144 KB]