ΜΠΕ για Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιοαέριο,της "ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑ ΙΚΕ", Δ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη δραστηριότητα «Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιοαέριο ισχύος 998KW», φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», στην κτηματική περιφέρεια Συκιάς, στη Δ.Ε. Ποταμιάς του Δήμου Ελασσόνας, της Π.Ε. Λαρίσης, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 6 Αυγούστου 2019

ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 • MEΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ.pdf [12.863 KB]
 • 1-ΧΑΡΤΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ_1-50.000.pdf [5.328 KB]
 • 2-ΧΑΡΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ_1-5.000 .pdf [16.558 KB]
 • T1-ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚO ΔΙΑΓΡΑΜΜA.pdf [11.970 KB]
 • Δ1-ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ.pdf [8.204 KB]
 • 1-CHP Datasheet.pdf [368 KB]
 • 10-ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ.pdf [3.929 KB]
 • 11-ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΧΩΠ.pdf [1.628 KB]
 • 12-ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ ΙΚΕ.pdf [1.448 KB]
 • 13-ΠΤΥΧΙΟ.pdf [429 KB]
 • 14-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ_signed.pdf [340 KB]
 • 2-Generator Datasheet.pdf [155 KB]
 • 3-ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ.pdf [502 KB]
 • 4-ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ.pdf [1.104 KB]
 • 5-ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ.pdf [4.410 KB]
 • 6-ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ.pdf [546 KB]
 • 7-ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ.pdf [3.164 KB]
 • 8-ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ.pdf [398 KB]
 • 9-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ.pdf [633 KB]