ΜΠΕ Μονάδα Παραγωγής Biodiesel Αλέξανδρος Ζιάκας Ελένη Ζιάκα Ο.Ε. Δ. Τεμπών

Τρίτη 2 Ιουλίου 2019
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εγκατάσταση «Μονάδα Παραγωγής Biodiesel» φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΙΑΚΑΣ – ΕΛΕΝΗ ΖΙΑΚΑ Ο.Ε.» στο Ο.Τ. 11 ΒΙ.ΠΕ… Λάρισας, του Δήμου Τεμπών, της Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με τη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506185 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 13 Αυγούστου 2019

ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 • Έντυπο Υποβολής Στοιχείων signed1.pdf [771 KB]
 • Έντυπο Υποβολής Στοιχείων Αντίγραφα ΜΠΕ signed.pdf [729 KB]
 • ΒΔΤ signed1.pdf [839 KB]
 • Διαβιβαστικό ΠΕΧΩ Θεσσαλία signed1.pdf [415 KB]
 • Διαβιβαστικό ΠΕΧΩ Θεσσαλία υποβολή αντιγράφων signed.pdf [372 KB]
 • Κεφάλαιο 2 Μη Τεχνική Περίληψη-signed1.pdf [3.012 KB]
 • ΜΠΕ Α.ΖΙΑΚΑΣ - Ε.ΖΙΑΚΑ ΟΕ-signed1.pdf [6.722 KB]
 • Στοιχεία Ταυτότητας Έργου signed1.pdf [744 KB]
 • 15.1 Χάρτης προσανατολισμού Α3-signed.pdf [2.157 KB]
 • 15.2 Χάρτης ευρύτερης περιοχής Α3 signed.pdf [3.072 KB]
 • 15.3 Χάρτης προστατευόμενων περιοχών Α3-signed.pdf [2.324 KB]
 • 15.4 Χάρτης Χρήσεων γης Α3 signed.pdf [768 KB]
 • 15.5 Χάρτης Θέσεων λήψης φωτογραφιών Α3 signed.pdf [344 KB]
 • 15.6 Γεωλογικός χάρτης Α3 signed.pdf [322 KB]
 • 15.7 Διάγραμμα Χωροθέτησης Α0 signed.pdf [903 KB]
 • 15.8 Τοπογραφικό Διάγραμμα-signed.pdf [3.797 KB]
 • Μελετητικό Πτυχίο.pdf [514 KB]
 • Νομιμοποιητικά έγγραφα εταιρείας.pdf [6.248 KB]
 • Προσφορά προμήθειας ΗΜ εξοπλισμού.pdf [2.813 KB]
 • Τίτλος ιδιοκτησίας.pdf [18.846 KB]
 • Έγκριση Ρυμοτομικού ΒΙΠΕ.pdf [659 KB]
 • Κανονισμός Λειτουργίας ΒΙΠΕ Λάρισας.pdf [219 KB]
 • Υπαγωγή ΒΙΠΕ Λάρισας σε Γ ΚΠΣ.pdf [113 KB]
 • ΦΕΚ ίδρυσης ΒΙΠΕ 1.pdf [946 KB]
 • ΦΕΚ ίδρυσης ΒΙΠΕ 2.pdf [883 KB]
 • Biodiesel MSDS.pdf [77 KB]
 • Αντιοξειδωτικό MSDS.pdf [510 KB]
 • Βελτιωτικό CFPP MSDS.pdf [89 KB]
 • Γλυκερίνη crude MSDS.pdf [56 KB]
 • Καταλύτης NM30_MSDS.pdf [53 KB]
 • Μεθανόλη MSDS.pdf [90 KB]
 • Υδροχλωρικό οξύ 30% MSDS.PDF [193 KB]
 • Φωσφορικό οξύ MSDS.pdf [77 KB]