ΜΠΕ Φωτοβολταϊκός σταθμός θέση Κραταιά Δ. Τεμπών

Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 9MW στη θέση Κραταιά» στη Τ.Κ. Νέσωνος, του Δήμου Τεμπών, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 14 Αυγούστου 2019

ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 • Krataia.dxf [25 KB]
 • ΜΠΕ_ΚΡΑΤΑΙΑ_signed_signed_signed.pdf [8.404 KB]
 • A10_ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ_ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ_signed_signed.pdf [5.846 KB]
 • Α1_ΧΑΡΤΗΣ_ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ_signed_signed.pdf [1.786 KB]
 • Α5α_ΧΑΡΤΗΣ_ΧΡΗΣΕΩΝ_ΓΗΣ_signed_signed.pdf [1.655 KB]
 • Α7_ΧΑΡΤΗΣ_ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ_signed_signed.pdf [2.232 KB]
 • Α8_ΧΑΡΤΗΣ_ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ_signed_signed.pdf [2.129 KB]
 • Α9_ΧΑΡΤΗΣ_ΘΕΣΕΩΝ_ΛΗΨΕΙΣ_ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ_signed_signed.pdf [2.156 KB]
 • ΧΑΡΤΗΣ_ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ_Α4_signed_signed.pdf [1.661 KB]
 • ΧΑΡΤΗΣ_ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ_Α3_signed_signed.pdf [1.758 KB]
 • ΧΑΡΤΗΣ_ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ_ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ_Α6_signed_signed.pdf [2.244 KB]
 • ΧΑΡΤΗΣ_ΠΕΡΙΟΧΗΣ_ΜΕΛΕΤΗΣ_Α2_signed_signed.pdf [2.694 KB]
 • ΧΑΡΤΗΣ_ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ_ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ_Α5β_signed_signed.pdf [1.691 KB]