ΜΠΕ Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο PIONEER WIND PARK M.I.K.E Δ. Πύλης

Τρίτη 9 Ιουλίου 2019
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ) ισχύος 4,1 MW, της «PIONEER WIND PARK M.I.K.E.» που πρόκειται να κατασκευαστεί στη θέση «Ριζάρια», στο ρέμα «ΚΑΜΝΑΪΤΙΚΟ» στην Δ.Ε. Αιθικών, του Δήμου Πύλης, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Τρικάλων στο τηλέφωνο 24310 46328 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019

ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 • Έντυπο Y.pdf [944 KB]
 • ΕΝΤΥΠΟ_Τ.pdf [265 KB]
 • ΜΠΕ.pdf [12.968 KB]
 • 1. Χάρτης προσανατολισμού 1_50.000.pdf [12.904 KB]
 • 2. Οριζοντιογραφία έργου 1_5.000.pdf [3.953 KB]
 • 3. Χάρτης χρήσεων γης 1_5.000.pdf [3.213 KB]
 • 4. Γεωλογικός χάρτης 1_50.000.pdf [5.340 KB]
 • 5. Χάρτης υδρογραφικού δικτύου 1_5.000.pdf [3.151 KB]
 • 6. Οριζοντιογραφία οδοποιίας 1_2.000.pdf [2.294 KB]
 • 7. Κάτοψη-τομή κτιρίου 1_50.pdf [1.096 KB]
 • 8. Κάτοψη-τομή Ιχθυόσκαλα.pdf [823 KB]
 • ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ_ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΥ_ΔΑΣΙΚΟΥ.pdf [3.856 KB]
 • Δυσμενής διατομή 1.pdf [500 KB]
 • Δυσμενής διατομή 2.pdf [469 KB]
 • Τυπική διατομή α.pdf [540 KB]
 • Τυπική διατομή β.pdf [374 KB]
 • Τυπική διατομή γ.pdf [529 KB]
 • Υδρολογική Μελέτη.pdf [1.936 KB]
 • Μελέτη οριοθέτησης.pdf [1.232 KB]
 • Τοπογραφικό ζώνης πλημμύρας.pdf [602 KB]
 • ΔΗΛΩΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ.pdf [238 KB]
 • μελετητικό πτυχίο.pdf [324 KB]
 • Μελέτη Εναρμόνισης.pdf [520 KB]
 • Άδεια παραγωγής.pdf [329 KB]
 • Βεβαιώση ιχθυοπανίδας.pdf [204 KB]
 • Πράξη χαρακτηρισμού.pdf [240 KB]
 • Χάρτης 1_Οριοθέτηση Περιοχής Μελέτης.new.pdf [3.724 KB]
 • Χάρτης 2_Προστατευόμενες Περιοχές στην Περιοχή Μελέτης.new.pdf [1.737 KB]
 • Χάρτης 4_Χαρτογράφηση των τύπων οικοτόπων στην Περιοχή Έρευνας Πεδίου.new.pdf [882 KB]
 • Χαρτης 3_Τύποι Οικοτόπων στην Περιοχή Μελέτης.new.pdf [1.764 KB]
 • ΕΟΑ.pdf [3.525 KB]