ΜΠΕ του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων ΤΚ Ν. Κλήματος (πρώην Κοινότητα Έληος) Δ. Σκοπέλου

Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη λειτουργία του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων ΤΚ Ν. Κλήματος (πρώην Κοινότητα Έληος), του Δήμου Σκοπέλου», στη θέση «Παγγέλη» της ΤΚ Ν. Κλήματος του Δήμου Σκοπέλου, της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων στο τηλέφωνο 24213-52468 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413-506220.
Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2019

ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 • EOA_ΕΕΛ Ν ΚΛΗΜΑΤΟΣ 2018.pdf [1.437 KB]
 • Y_MPE_AEPO_EELNKlimatos_SKOPELOU.pdf [214 KB]
 • ΜΠΕ ΕΕΛ Ν ΚΛΗΜΑΤΟΣ ver2 2018_12.pdf [6.201 KB]
 • ΜΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΕΛ Ν ΚΛΗΜΑΤΟΣ 2018.pdf [1.414 KB]
 • ΜΠΕ 1 ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ.pdf [6.428 KB]
 • ΜΠΕ 2 ΧΑΡΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ.jpg [13.823 KB]
 • ΜΠΕ 3 ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΝΟΡΜΟΥ.jpg [10.607 KB]
 • 1. GA1 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ.PDF [451 KB]
 • 2. GA2 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Α ΦΑΣΗ.PDF [528 KB]
 • 3. GA3 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Β ΦΑΣΗ.PDF [1.014 KB]
 • 4. 4 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ.PDF [298 KB]
 • 5. FD1 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΚΟΤΟΜΗ Α ΦΑΣΗΣ.PDF [370 KB]
 • 6. FD2 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΚΟΤΟΜΗ Β ΦΑΣΗΣ.PDF [328 KB]
 • 7. 6 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΧΥΤΗΡΑ.PDF [541 KB]
 • 1. T_MPE_AEPO_EELNKlimatos_SKOPELOU.pdf [980 KB]
 • 10. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΡΑΚΟΣ.jpg [427 KB]
 • 11. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑΝΝΟΥΡΑΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ.pdf [1.215 KB]
 • 2. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΕΕΛ Ν. ΚΛΗΜΑΤΟΣ Δ. ΣΚΟΠΕΛΟΥ.pdf [1.364 KB]
 • 3. ΑΕΠΟ 2000_10_03_2231.pdf [306 KB]
 • 4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΕΠΟ 2002_07_19_2726.pdf [69 KB]
 • 5. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΕΠΟ 2005_09_14_2816.pdf [40 KB]
 • 6. ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ.pdf [614 KB]
 • 7. ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΙΟΤΗΤΩΝ.jpg [333 KB]
 • 8. ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ.jpg [252 KB]
 • 9. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ.pdf [5.991 KB]