Α.Ε.Π.Ο ΣΔΕΑ λατομείο αδρανών υλικών ιδοκτ. Αθ. Πανδρεμμένος & ΣΙΑ Ο.Ε. Δ. Τυρνάβου

Παρασκευή 9 Αυγούστου 2019
Μελέτη Περιβάλλοντος για την ανανέωση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) και Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (ΣΔΕΑ), για τη λειτουργία υφιστάμενου λατομείου αδρανών υλικών, φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΑΘ. ΠΑΝΔΡΕΜΜΕΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., έκτασης 60.028 m2 , στη θέση «Αλεπότρυπες», Δ.Δ. Ροδιάς, Δήμου Τυρνάβου, στην Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

Λήξη Διαβούλευσης: Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2019

ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 • 01. ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΖΩΝΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Α3 (1).pdf [6.500 KB]
 • 02. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (2).pdf [4.043 KB]
 • 03. ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Α3 (1).pdf [5.343 KB]
 • 04. ΚΑΤΟΨΗ ΚΑΙ ΤΟΜΕΣ ΛΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (2).pdf [173 KB]
 • 05. ΔΙΑΤΟΜΕΣ.pdf [71 KB]
 • 06. ΤΕΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΣΕ ΚΑΤΟΨΗ (1).pdf [131 KB]
 • 07. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ (3).pdf [108 KB]
 • 08. ΤΟΜΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ (4).pdf [54 KB]
 • 09. ΤΕΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΟΨΗ (1).pdf [178 KB]
 • 10. ΤΕΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΤΟΜΗ (1).pdf [228 KB]
 • 11. ΧΑΡΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ (1).pdf [2.640 KB]
 • 12.ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA2000 (1).pdf [2.681 KB]
 • ΑΝΑΝΕΩΣΗ - ΕΞΩΦΥΛΛΟ.docx [467 KB]
 • ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΕΠΟ.docx [957 KB]
 • ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΑΝΔΡΕΜΜΕΝΟΣ.pdf [983 KB]
 • ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.docx [32 KB]
 • ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.docx [240 KB]
 • ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ 1000 2018.pdf [4.224 KB]
 • ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ 5000 2018.pdf [5.308 KB]
 • ΦΩΤΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΕΠΟ.docx [2.709 KB]