ΜΠΕ Φωτοβολταϊκό πάρκο θέση Χοντρή Ράχη Δ. Παλαμά

Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του «Φωτοβολταϊκού πάρκου συνολικής ισχύος 7,996 MW στη θέση ‘Χοντρή Ράχη’ πλησίον Συκεών, Δήμου Παλαμά, ΠΕ Καρδίτσας», στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Καρδίτσας στο τηλέφωνο 2441 350115 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

Λήξη Διαβούλευσης: Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2019

ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 • T ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩN.pdf [983 KB]
 • Y ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩN.pdf [247 KB]
 • EOA.pdf [4.349 KB]
 • ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.pdf [231 KB]
 • ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΑΟΚ.pdf [580 KB]
 • ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΦΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.pdf [1.133 KB]
 • ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ.pdf [360 KB]
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ.pdf [445 KB]
 • ΕΞΩΦΥΛΛΟ.pdf [542 KB]
 • ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ.pdf [589 KB]
 • ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ.pdf [1.127 KB]
 • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΕΟΑ.pdf [988 KB]
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠHΣΗΣ.pdf [159 KB]
 • ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΣΙΜΟΥ.pdf [2.297 KB]
 • ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΙΑ.pdf [883 KB]
 • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ.pdf [5.693 KB]
 • ΧΟΝΤΡΗ ΡΑΧΗ ΤΕΥΧΟΣ ΜΠΕ.pdf [4.749 KB]
 • 345_T.TIF [790 KB]
 • apos.png [3.021 KB]
 • ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ.pdf [1.508 KB]
 • ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ.pdf [505 KB]
 • ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ.pdf [560 KB]
 • ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ.pdf [2.485 KB]
 • ΧΑΡΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ.pdf [322 KB]
 • ΧΟΝΤΡΗ ΡΑΧΗ_ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ.DWG [2.063 KB]
 • ΧΟΝΤΡΗ ΡΑΧΗ_ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ.dwg [368 KB]