ΑΕΠΟ ΚΑΙ ΣΔΑ για το λατομείο αδρανών υλικών, θέση «Λιβάδια», Δ. Καρδίτσας, από την "ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε."

Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019
Ανανέωση και τροποποίηση και Σχέδιο Διαχείρισης εξορυκτικών Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) για το λατομείο αδρανών υλικών, έκτασης 300 στρ., στη θέση «Λιβάδια», Δήμου Καρδίτσας, από την «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε.».
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος της Π.Ε. Καρδίτσας στο τηλέφωνο 2441 350115 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2019

ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 • Εξώφυλλο Μ.Π.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε..pdf [238 KB]
 • ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε. - ΜΠΕ - Σ01.pdf [1.054 KB]
 • ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε.- ΜΠΕ - Σ04.pdf [459 KB]
 • ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε.- ΜΠΕ - Σ05.pdf [200 KB]
 • ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε.- ΜΠΕ - Σ06.pdf [910 KB]
 • ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε.- ΜΠΕ - Σ07.pdf [845 KB]
 • ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε.- ΜΠΕ - Σ08.pdf [224 KB]
 • ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε.- ΜΠΕ - Σ09.pdf [178 KB]
 • ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε.- ΜΠΕ - Σ10.pdf [556 KB]
 • ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε.- ΜΠΕ - Σ11.pdf [734 KB]
 • ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε.- ΜΠΕ - Σ12 α .pdf [270 KB]
 • ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε.- ΜΠΕ - Σ12 β .pdf [149 KB]
 • ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε.- ΜΠΕ - Σ13 .pdf [602 KB]
 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ.doc [26.414 KB]
 • Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε..doc [2.704 KB]