ΜΠΕ Φωτοβολταϊκός σταθμός θέση Γερεκλη Δ. Αλμυρού

Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 2,5 MW» που πρόκειται να κατασκευαστεί στη θέση «ΓΕΡΕΚΛΗ», στην Δ.Ε. Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού, στην Περιφερειακή ενότητα Μαγνησίας.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Μαγνησίας στο τηλέφωνο 24213 52468 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2019