ΜΠΕ Φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 7,983MW στη θέση «Μεγάλη Βελανιδιά», Νέας Αγχιάλου Δ. Βόλου

Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του «Φωτοβολταϊκού πάρκου συνολικής ισχύος 7,983MW στη θέση «Μεγάλη Βελανιδιά» της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Αγχιάλου, Δημοτικής Ενότητας Νέας Αγχιάλου, Δήμου Βόλου, Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας», στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος της Π.Ε. Μαγνησίας στο τηλέφωνο 24213 52468 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2019

ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 • T ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩN.pdf [984 KB]
 • Y ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩN.pdf [247 KB]
 • ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.pdf [366 KB]
 • ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΑΟΚ.pdf [351 KB]
 • ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΦΑ.pdf [346 KB]
 • ΕΞΩΦΥΛΛΟ.pdf [542 KB]
 • ΜΕΓΑΛΗ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ ΤΕΥΧΟΣ ΜΠΕ.pdf [4.314 KB]
 • ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ.pdf [589 KB]
 • ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ.pdf [1.083 KB]
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠHΣΗΣ.pdf [159 KB]
 • ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ.pdf [470 KB]
 • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ.pdf [1.742 KB]
 • 73_T.TIF [818 KB]
 • ekxa.png [3.164 KB]
 • ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ.pdf [1.155 KB]
 • ΜΕΓΑΛΗ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ_ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ_ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ.dwg [1.131 KB]
 • ΜΕΓΑΛΗ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ_ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ_ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ.dwg [198 KB]
 • ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ.pdf [1.263 KB]
 • ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ.pdf [461 KB]
 • ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ.pdf [2.386 KB]
 • ΧΑΡΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ.pdf [1.889 KB]