ΜΠΕ Φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 5,988MW, ΤΚ Βρυότοπου, Δ. Τυρνάβου

Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του «Φωτοβολταϊκού πάρκου συνολικής ισχύος 5,988MW σε θέση της Τοπικής Κοινότητας Βρυότοπου, Δημοτικής Ενότητας Αμπελώνος, Δήμου Τυρνάβου, Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας», στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2019

ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 • T ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩN.pdf [984 KB]
 • Y ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩN.pdf [247 KB]
 • ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.pdf [230 KB]
 • ΒΡΥΟΤΟΠΟΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΠΕ.pdf [4.942 KB]
 • ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΦΑ ΛΑΡΙΣΑΣ.pdf [1.068 KB]
 • ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ.pdf [414 KB]
 • ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΧΩΠ.pdf [1.196 KB]
 • ΕΞΩΦΥΛΛΟ.pdf [542 KB]
 • ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ.pdf [589 KB]
 • ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ.pdf [1.139 KB]
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠHΣΗΣ.pdf [159 KB]
 • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ.pdf [345 KB]
 • 82_T.TIF [1.566 KB]
 • KYROSI.png [2.722 KB]
 • plot.log [1 KB]
 • ΒΡΥΟΤΟΠΟΣ_ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ.dwg [1.244 KB]
 • ΒΡΥΟΤΟΠΟΣ_ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ.dwg [297 KB]
 • ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ.pdf [1.136 KB]
 • ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ.pdf [1.963 KB]
 • ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ.pdf [493 KB]
 • ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ.pdf [3.361 KB]
 • ΧΑΡΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ.pdf [2.487 KB]