ΜΠΕ Φωτοβολταϊκού πάρκου, ισχύος 4,134MW, θέση «Λιβάδι – Παλιόμυλος», Δ. Αγιάς

Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του «Φωτοβολταϊκού πάρκου συνολικής ισχύος 4,134MW στη θέση «Λιβάδι – Παλιόμυλος» της Τοπικής Κοινότητας Καστρίου, Δημοτικής Ενότητας Λακερείας, Δήμου Αγιάς, Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας», στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2019

ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 • T ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩN.pdf [984 KB]
 • Y ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩN.pdf [245 KB]
 • EOA.pdf [4.862 KB]
 • ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΙΒΑΔΙ ΠΑΛΙΟΜΥΛΟΣ.pdf [230 KB]
 • ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΕΧΩΠ.pdf [1.224 KB]
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ.pdf [273 KB]
 • ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ.pdf [1.150 KB]
 • ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ.pdf [394 KB]
 • ΕΞΩΦΥΛΛΟ.pdf [542 KB]
 • ΛΙΒΑΔΙ ΠΑΛΙΟΜΥΛΟΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΠΕ.pdf [5.054 KB]
 • ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ.pdf [589 KB]
 • ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ.pdf [1.117 KB]
 • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΕΟΑ.pdf [994 KB]
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠHΣΗΣ.pdf [159 KB]
 • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ.pdf [1.202 KB]
 • 304_T.TIF [899 KB]
 • plot.log [0 KB]
 • ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ.tiff [4.614 KB]
 • ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ.pdf [1.129 KB]
 • ΛΙΒΑΔΙ ΠΑΛΙΟΜΥΛΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ.pdf [1.694 KB]
 • ΛΙΒΑΔΙ ΠΑΛΙΟΜΥΛΟΣ_ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ.dwg [1.502 KB]
 • ΛΙΒΑΔΙ ΠΑΛΙΟΜΥΛΟΣ_ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ.dwg [549 KB]
 • ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ.pdf [440 KB]
 • ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ.pdf [3.088 KB]
 • ΧΑΡΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ.pdf [1.072 KB]