ΜΠΕ 2ος αγωγός υδροληψίας του Συνδέσμου Ύδρευσης Καρδίτσας-Σοφάδων και πέριξ Κοινοτήτων από τη λίμνη Πλαστήρα

Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: «2ος αγωγός εναλλακτικής υδροληψίας του Συνδέσμου Ύδρευσης Καρδίτσας-Σοφάδων και πέριξ Κοινοτήτων από τη λίμνη Πλαστήρα» για τη διασφάλιση υδροδότησης της Καρδίτσας.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Καρδίτσας στο τηλέφωνο 24413-54912 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
Λήξη Διαβούλευσης: Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2019

ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 • 1. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1966.pdf [5.069 KB]
 • 2. ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 1966.pdf [6.019 KB]
 • 3. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ 2007.pdf [1.518 KB]
 • MPE-01_ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ_s2.pdf [3.702 KB]
 • MPE-02.1_ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ_s2.pdf [1.262 KB]
 • MPE-02.2_ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ_s2.pdf [2.119 KB]
 • MPE-03_ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ_s2.pdf [4.445 KB]
 • MPE-04_ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ_s2.pdf [5.947 KB]
 • MPE-05_ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΩΝ_s2.pdf [3.674 KB]
 • MPE-06_ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ_s2.pdf [6.861 KB]
 • MPE-07.1_ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ_s2.pdf [3.427 KB]
 • MPE-07.2_ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ_s2.pdf [7.244 KB]
 • MPE-08_ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ_s2.pdf [361 KB]
 • MPE-09_ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ_s2.pdf [375 KB]
 • MPE-10_ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΞΕΩΝ_s2.pdf [352 KB]
 • MPE-11_ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΕΠΙ ΒΑΘΡΩΝ_s2.pdf [362 KB]
 • MPE-12_ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ_ΚΑΤΟΨΗ&ΤΟΜΕΣ _ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ Α1_s2.pdf [496 KB]
 • MPE-13_ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ_ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ_ΚΑΤΟΨΗ&ΜΗΚΟΤΟΜΗ_ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ Α2_s2.pdf [932 KB]
 • MPE-14_ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ_ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ_ΜΗΚΟΤΟΜΗ_ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ Β_s2.pdf [357 KB]
 • MPE-15_ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ_ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ_ΚΑΤΟΨΗ&ΜΗΚΟΤΟΜΗ_ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ Γ_s2.pdf [1.248 KB]
 • MPE-16_ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ_s2.pdf [491 KB]
 • Y-7_signed.pdf [275 KB]
 • ΜΕΟΑ Ταυρωπού_s2.pdf [1.627 KB]
 • ΜΠΕ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ_s2.pdf [23.739 KB]