ΜΠΕ Λιμνοδεξαμενή Πανόρμου Νήσου Σκοπέλου

Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «Λιμνοδεξαμενή Πανόρμου Νήσου Σκοπέλου» στις Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων στο τηλέφωνο 24213 52468 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2019

ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 • 15.1 & 7.1 Χάρτης προσανατολισμού v1.0_signed.pdf [766 KB]
 • 15.2 Χάρτης περιοχής μελέτης v1.0_signed.pdf [1.231 KB]
 • 15.5.Χάρτης χρήσεων γης v1.1_signed.pdf [3.084 KB]
 • 15.6.1α Τοποθέτηση επί του εδάφους v1.0_signed.pdf [3.049 KB]
 • 15.6.1β τοποθέτηση του έργου επί του εδάφους v2.0_signed.pdf [1.315 KB]
 • 15.6.2.α Υψομετρικές απεικονίσεις v2.0_signed.pdf [490 KB]
 • 15.6.2.β_γ_δ_ε v2.0--β_signed.pdf [1.346 KB]
 • 15.6.2.β_γ_δ_ε v2.0--γ_signed.pdf [1.870 KB]
 • 15.6.2.β_γ_δ_ε v2.0--δ_signed.pdf [890 KB]
 • 15.6.2.β_γ_δ_ε v2.0--ε_signed.pdf [3.754 KB]
 • 15.6.4 επιμέρους υποέργα v2.0_signed.pdf [750 KB]
 • HYDROLOGY.pdf [670 KB]
 • α.π.142839_16.12.2005 Περιβαλλοντικοί Όροι.pdf [555 KB]
 • Γ-4.1.pdf [8.535 KB]
 • ΜΠΕ v2_signed.pdf [2.600 KB]