ΜΠΕ για σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιορευστών «APOLLO CAPITAL PROPERTIES A.E.», Δ. Σοφάδων σε ισχύ

Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την ίδρυση σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιορευστών, ισχύος 1MWe, φερόμενης ιδιοκτησίας «APOLLO CAPITAL PROPERTIES A.E.», που προτείνεται να εγκατασταθεί στο ίδιο γήπεδο με τον αδειοδοτημένο σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιομάζας, ισχύος 1MWe, στη θέση «Καλαμποκιές», στο Δήμο Σοφάδων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Καρδίτσας στο τηλέφωνο 2441 350115 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2019