ΜΠΕ για σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιορευστών «APOLLO CAPITAL PROPERTIES A.E.», Δ. Σοφάδων

Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την ίδρυση σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιορευστών, ισχύος 1MWe, φερόμενης ιδιοκτησίας «APOLLO CAPITAL PROPERTIES A.E.», που προτείνεται να εγκατασταθεί στο ίδιο γήπεδο με τον αδειοδοτημένο σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιομάζας, ισχύος 1MWe, στη θέση «Καλαμποκιές», στο Δήμο Σοφάδων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Καρδίτσας στο τηλέφωνο 2441 350115 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2019

ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 • 7ΡΙ8ΟΡ10-27Φ ΑΕΠΟ.pdf [318 KB]
 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕΠΟ_ ΣΤΑΘΜΟΥΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΙΟ~1.pd [37.807 KB]
 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕΠΟ_ ΣΤΑΘΜΟΥΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΙΟ~1.pdf [37.807 KB]
 • Συμβόλαιο Β-5-ΘΕΣ-228 και Β-1-ΘΕΣ-244.pdf [3.480 KB]
 • ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ UNIQUE ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ 7596 ΤΕΜ 793 ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΕΣ 15 ΣΤΡΕ ΑΠΟ 30ΣΤΡΕ.pdf [7.045 KB]
 • ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ UNIQUE ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ 7597 ΤΕΜ 793 ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΕΣ 15 ΣΤΡΕ ΑΠΟ 30ΣΤΡΕ.pdf [7.221 KB]
 • Υπομισθωτήριο Β-1-ΘΕΣ-244 από UNIQUE se A.C.Properties.pdf [2.287 KB]
 • T.pdf [969 KB]
 • Y-7.pdf [250 KB]
 • ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ.pdf [253 KB]
 • ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ.pdf [931 KB]
 • ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ.pdf [211 KB]
 • ΕΥΡΗΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.pdf [389 KB]
 • ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ.pdf [202 KB]
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ.pdf [521 KB]
 • ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ.pdf [301 KB]
 • ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ.pdf [552 KB]