ΜΠΕ αναβάθμιση και επέκταση του Βιολογικού Καθαρισμού Σκιάθου

Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την αναβάθμιση και επέκταση του Βιολογικού Καθαρισμού Σκιάθου και επέκτασης του δικτύου αποχέτευσης, σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση «Ξάνεμος» του Δήμου Σκιάθου στην Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Μαγνησίας στο τηλέφωνο 24213 52468 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

Λήξη Διαβούλευσης: Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2019

ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 • 1-ΜΠΕ-ΕΕΛ ΣΚΙΑΘΟΥ-signed.pdf [1.002 KB]
 • 10-ΜΠΕ-ΕΕΛ ΣΚΙΑΘΟΥ-signed.pdf [381 KB]
 • 11-ΜΠΕ-ΕΕΛ ΣΚΙΑΘΟΥ-signed.pdf [259 KB]
 • 12-ΜΠΕ ΕΕΛ ΣΚΙΑΘΟΥ-signed.pdf [533 KB]
 • 2-ΜΠΕ ΕΕΛ ΣΚΙΑΘΟΥ-signed.pdf [1.678 KB]
 • 3-ΜΠΕ-ΕΕΛ-ΣΚΙΑΘΟΥ-signed.pdf [2.560 KB]
 • 4-ΜΠΕ ΕΕΛ ΣΚΙΑΘΟΥ-signed.pdf [1.193 KB]
 • 5-ΜΠΕ-ΕΕΛ ΣΚΙΑΘΟΥ-signed.pdf [620 KB]
 • 6-ΜΠΕ ΕΕΛ ΣΚΙΑΘΟΥ-signed.pdf [837 KB]
 • 7-ΜΠΕ-ΕΕΛ ΣΚΙΑΘΟΥ-signed.pdf [201 KB]
 • 8-ΜΠΕ ΕΕΛ ΣΚΙΑΘΟΥ-signed.pdf [167 KB]
 • 9-ΜΠΕ-ΕΕΛ ΣΚΙΑΘΟΥ-signed.pdf [252 KB]
 • MPE-ΣΚΙΑΘΟΥ-ΤΕΛΙΚΟ-signed.pdf [12.951 KB]
 • T-εντυπο.pdf [1.023 KB]
 • Π-1-epo_biologikos_ksanemou.pdf [1.359 KB]
 • Π-2 ananewsi_epo_ksanemou.pdf [899 KB]
 • Π-3 ΑΕΠΟ-ΞΑΝΕΜΟΣ-2017.pdf [246 KB]
 • Π-4 ΕΕΛ-ΣΚΙΑΘΟΥ-ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ-signed.pdf [922 KB]
 • ΦΩΤΟ-ΜΠΕ-signed.pdf [13.883 KB]