ΜΠΕ μονάδα παραγωγής σκυροδέματος, ΣΚΥΡΟΔΟΜΗ Ι.Κ.Ε.

Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019
Μ.Π.Ε. για την λειτουργία υφιστάμενου συγκροτήματος μονάδας παραγωγής σκυροδέματος, προϊόντων από σκυρόδεμα της εταιρίας με την επωνυμία «ΣΚΥΡΟΔΟΜΗ Ι.Κ.Ε.», στο 5ο χλμ Ε.Ο. Καρδίτσας – Αθηνών, στην Τ.Κ. Σταυρού του Δήμου Καρδίτσας, της Π.Ε. Καρδίτσας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Καρδίτσας στο τηλέφωνο 24410 79408 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

Λήξη Διαβούλευσης: Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2019