ΣΜΠΕ Σχεδιο Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Δ.Ενότητα Πινδέων Δ. Πύλης

Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) της Δημοτικής Ενότητας Πινδέων του Δήμου Πύλης, Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Τρικάλων στο τηλέφωνο 24310 46328 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

Λήξη Διαβούλευσης: Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2020

ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
  • ΕΞΩΦΥΛΛΟ_2019.pdf [385 KB]
  • ΣΜΠΕ ΔΗΜΟΥ ΠΙΝΔΕΩΝ_1_2019.pdf [42.612 KB]
  • ΣΜΠΕ1.pdf [9.804 KB]
  • ΣΜΠΕ2 .pdf [7.106 KB]
  • ΣΜΠΕ3.1.pdf [5.052 KB]
  • ΣΜΠΕ3.2.pdf [2.186 KB]
  • ΣΜΠΕ3.3.pdf [1.089 KB]
  • ΣΜΠΕ4 .pdf [7.243 KB]