ΣΔΕΑ Λατομικές Επιχειρήσεις Βούλας ΑΒΕΕ Δ. Φαρκαδώνας

Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019
ΑΕΠΟ και θεώρησης Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (ΣΔΕΑ) εκμετάλλευσης υφιστάμενου λατομείου αδρανών υλικών και συνοδών έργων αυτού, φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΒΕΕ», που βρίσκεται στη θέση «Βαλόλακα», Τ.Κ. Πετρωτού, Δ.Ε. Οιχαλίας, Δήμου Φαρκαδώνας Π.Ε. Τρικάλων.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Τρικάλων στο τηλέφωνο 24310 46328 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

Λήξη Διαβούλευσης: Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2020

ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 • ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 00 ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ.pdf [902 KB]
 • ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 00 ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΠΕ.pdf [3.162 KB]
 • ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 00 ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΔΕΑ.pdf [815 KB]
 • ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 00 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΠΕ.pdf [44.287 KB]
 • ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ.pdf [2.070 KB]
 • ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 01 ΕΣΥΕ 1-200000-Model.pdf [4.291 KB]
 • ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 02 ΧΑΡΤΗΣ ΙΓΜΕ 1-50000-Model.pdf [343 KB]
 • ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 03 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ 1-50000-Model.pdf [2.806 KB]
 • ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 04 ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ-Model.pdf [1.015 KB]
 • ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 05 ΤΟΜΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ-Model.pdf [800 KB]
 • ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 06 ΚΛΙΣΕΩΝ & ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ-Model.pdf [1.425 KB]
 • ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 07 ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΟΡΦΗ-Model.pdf [1.187 KB]
 • ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 08 ΜΟΡΦΗ 10ΕΤΙΑΣ-Model.pdf [1.159 KB]
 • ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 09 ΤΕΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ-Model.pdf [1.140 KB]
 • ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 10 ΤΟΜΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ-Model.pdf [391 KB]
 • ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 11 ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ-Model.pdf [5.860 KB]
 • ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 12 ΤΟΜΗ ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ-Model.pdf [528 KB]
 • ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 13 ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ-Model.pdf [1.331 KB]
 • ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 14 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ 1-1000-Model.pdf [11.383 KB]
 • ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 15 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ 1-5000-Model.pdf [2.752 KB]
 • ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 16 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΟΓΗΣ-Model.pdf [222 KB]
 • ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 17 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΣΠΑΣΤΗΡΑ-Model.pdf [326 KB]
 • ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 18 ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 1-10000-Model.pdf [504 KB]
 • ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 19 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΕΚΚ 1-1000 (2019-10)-Model.pdf [1.976 KB]
 • ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 20 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΑΕΚΚ-Model.pdf [308 KB]