ΜΠΕ Βιοσέρ Α.Ε. Δ. Φαρκαδόνας

Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μ.Π.Ε. για την ανανέωση – τροποποίηση της ΑΕΠΟ της βιομηχανίας παρασκευής ορών με την επωνυμία ‘ΒΙΟΣΕΡ Α..Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ’ και δ.τ. ‘ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε’ στο 9ο χλμ. Ε.Ο. Τρικάλων – Λάρισας, στη Τ.Κ. Ταξιαρχών του Δήμου Φαρκαδόνας, στην Π.Ε. Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Τρικάλων. στο τηλέφωνο 24310 46328 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2020

ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 • ΕΝΤΥΠΟ Y ΒΙΟΣΕΡ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019.pdf [2.059 KB]
 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΒΙΟΣΕΡ ΑΕ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019.pdf [11.263 KB]
 • Χ1signed.pdf [3.554 KB]
 • Τ4 signed.pdf [2.580 KB]
 • Κ1 signed.pdf [3.874 KB]
 • Κ2 signed.pdf [1.245 KB]
 • Κ3 signed.pdf [635 KB]
 • Τ1 signed.pdf [757 KB]
 • Τ2 signed.pdf [1.856 KB]
 • Τ3 signed.pdf [941 KB]
 • Τ4 signed.pdf [2.580 KB]
 • ΒΙΟΣΕΡ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.pdf [443 KB]
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ.pdf [4.596 KB]
 • ΒΙΟΣΕΡ ΛΥΜΑΤΑ 2019 06 09.pdf [193 KB]
 • ΒΙΟΣΕΡ ΛΥΜΑΤΑ 2019 07 19.pdf [193 KB]
 • ΒΙΟΣΕΡ ΛΥΜΑΤΑ 2019 08 29.pdf [193 KB]
 • ΒΙΟΣΕΡ ΛΥΜΑΤΑ 2019 09 19.pdf [193 KB]
 • ΒΙΟΣΕΡ ΛΥΜΑΤΑ 2019 10 14.pdf [193 KB]