ΜΠΕ Οδός Δέλτα - Παλαμά – Όρια Νομού

Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την ανανέωση – τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Οδός Δέλτα - Παλαμά – Όρια Νομού» στην διοικητική υπαγωγή των Δήμων Καρδίτσας και Παλαμά, στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Καρδίτσας στο τηλέφωνο 24413 54911 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2020

ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 • gys50_aepo_2001_signed.pdf [1.766 KB]
 • oriz_delta_palama_2001_signed.pdf [625 KB]
 • oriz_IK_VIPE_2001_signed.pdf [2.049 KB]
 • oriz_palama_oria_2001_signed.pdf [8.396 KB]
 • T_1_compressed_signed.pdf [3.232 KB]
 • T_1_signed_x4.pdf [81.418 KB]
 • Y-7_τελικό_signed.pdf [253 KB]
 • οριζ_ικ_βιπε_signed.pdf [350 KB]
 • οριζ_ικ_γοργοβίτες_signed.pdf [241 KB]
 • ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 1_signed.pdf [1.279 KB]
 • ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 2_signed.pdf [335 KB]
 • ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 3_signed.pdf [308 KB]
 • ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 4_signed.pdf [573 KB]
 • ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 5_signed.pdf [336 KB]
 • ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 6_signed.pdf [624 KB]
 • ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 7_signed.pdf [460 KB]
 • ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 8_signed.pdf [465 KB]
 • τεύχος_signed_x4.pdf [24.410 KB]
 • τυπική_διατομή_signed.pdf [278 KB]