ΜΠΕ του έργου "Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο 1,54ΜW, θέση «Βαθύρρευμα» Δ. Πύλης, του Ν. Τρικάλων"

Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο ισχύος 1,54ΜW στη θέση «Βαθύρρευμα» της Δ.Ε. Πινδέων, του Δ. Πύλης, του Ν. Τρικάλων» της Π.Ε. Τρικάλων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Τρικάλων στο τηλέφωνο 24310 46328 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413-506220.

Λήξη Διαβούλευσης: Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2020

ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 • Αρ Σχ.Π-1. ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ_signed.pdf [2.608 KB]
 • Αρ Σχ.Π-10. ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΒΑΘΥΡΡΕΥΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ_signed.pdf [923 KB]
 • Αρ Σχ.Π-11. ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΒΑΘΥΡΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ_signed.pdf [941 KB]
 • Αρ Σχ.Π-12. ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΒΑΘΥΡΡΕΥΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΥΗΣ_signed.pdf [938 KB]
 • Αρ Σχ.Π-13. ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΒΑΘΥΡΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΥΗΣ_signed.pdf [922 KB]
 • Αρ Σχ.Π-14. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ_signed.pdf [640 KB]
 • Αρ Σχ.Π-15. ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΕΞΟΔΟΥ ΜΥΗΣ_signed.pdf [680 KB]
 • Αρ Σχ.Π-16. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΥΗΕ ΒΑΘΥΡΡΕΥΜΑ_signed.pdf [731 KB]
 • Αρ Σχ.Π-17. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΟΜΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΥΗΕ ΒΑΘΥΡΡΕΥΜΑ_signed.pdf [594 KB]
 • Αρ Σχ.Π-2. ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ_signed.pdf [5.659 KB]
 • Αρ Σχ.Π-3. ΓΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ_signed.pdf [7.917 KB]
 • Αρ Σχ.Π-4. ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ_signed.pdf [1.089 KB]
 • Αρ Σχ.Π-5. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ_signed.pdf [1.237 KB]
 • Αρ Σχ.Π-6. ΧΑΡΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΗΣ & ΘΕΣΕΩΝ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ_signed.pdf [6.143 KB]
 • Αρ Σχ.Π-7. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ_signed.pdf [528 KB]
 • Αρ Σχ.Π-8. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ-ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΩΝ_signed.pdf [546 KB]
 • Αρ Σχ.Π-9. ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΕΥΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΩΝ_signed.pdf [469 KB]
 • ΕΝΤΥΠΟ Υ.pdf [230 KB]
 • ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ_signed.pdf [2.810 KB]
 • ΤΕΥΧΟΣ ΜΠΕ_signed.pdf [19.656 KB]
 • ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ_signed.pdf [1.058 KB]
 • ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ_signed.pdf [2.329 KB]
 • ΤΕΥΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed.pdf [3.656 KB]
 • ΤΕΥΧΟΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed.pdf [3.435 KB]
 • Υ-1 ΛΕΚΑΝΕΣ ΒΑΘΥΡΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΘΕΣΗ ΜΥΗΣ _ ΘΕΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ)_signed.pdf [10.318 KB]
 • Υ-2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ _ ΦΥΤΟΚΑΛΥΨΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΒΑΘΥΡΡΕΥΜΑΤΟΣ_signed.pdf [6.484 KB]
 • Υ-3.1 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΒΑΘΥΡΡΕΥΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ_signed.pdf [757 KB]
 • Υ-3.2 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΒΑΘΥΡΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ_signed.pdf [762 KB]
 • Υ-3.3 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΒΑΘΥΡΡΕΥΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΥΗΣ_signed.pdf [784 KB]
 • Υ-3.4 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΒΑΘΥΡΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΥΗΣ_signed.pdf [767 KB]
 • Υ-4..1 ΜΥΚΟΤΟΜΗ ΒΑΘΥΡΡΕΥΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ_signed.pdf [496 KB]
 • Υ-4.2 ΜΥΚΟΤΟΜΗ ΒΑΘΥΡΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ_signed.pdf [494 KB]
 • Υ-4.3 ΜΥΚΟΤΟΜΗ ΒΑΘΥΡΡΕΥΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΥΗΣ_signed.pdf [493 KB]
 • Υ-4.4 ΜΥΚΟΤΟΜΗ ΒΑΘΥΡΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΥΗΣ_signed.pdf [493 KB]
 • Υ-5.1 ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΒΑΘΥΡΡΕΥΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ_signed.pdf [533 KB]
 • Υ-5.2 ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΒΑΘΥΡΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ_signed.pdf [535 KB]
 • Υ-5.3 ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΒΑΘΥΡΡΕΥΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΥΗΣ_signed.pdf [543 KB]
 • Υ-5.4 ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΒΑΘΥΡΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΤ ΜΥΗΣ_signed.pdf [542 KB]
 • Υ-6 ΔΙΩΡΥΓΑ ΔΙΑΦΥΓΗΣ _ ΤΟΙΧΙΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΥΗΣ_signed.pdf [899 KB]
 • ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗΣ _ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed.pdf [483 KB]
 • BATHIR-STAHMOS-28-05-1920190601_202845_signed.pdf [2.400 KB]
 • BATHIR-YDROLIPSIA-28-05-1920190601_201208_signed.pdf [2.019 KB]
 • ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΣΤΑΘΜΟΥ20190601_200354_signed.pdf [359 KB]
 • ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ20190601_200702_signed.pdf [323 KB]
 • ΤΟΠΟ texnikiekthesi_signed.pdf [712 KB]
 • ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ_signed.pdf [2.496 KB]
 • ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ_signed.pdf [389 KB]
 • Υ-1 ΧΑΡΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ_signed.pdf [4.380 KB]
 • Υ-2 ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed.pdf [1.882 KB]
 • Υ-3 ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ_signed.pdf [12.537 KB]
 • Υ-4 ΧΑΡΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ_signed.pdf [3.989 KB]
 • ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ_signed.pdf [1.051 KB]
 • Υ-1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΒΑΘΥΡΡΕΥΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ_signed.pdf [1.293 KB]
 • Υ-2 ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΒΑΘΥΡΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ_signed.pdf [1.316 KB]
 • Υ-3 ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΒΑΘΥΡΡΕΥΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΥΗΣ_signed.pdf [1.291 KB]
 • Υ-4 ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΒΑΘΥΡΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΥΗΣ_signed.pdf [1.292 KB]
 • ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ_signed.pdf [1.089 KB]
 • ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ_signed.pdf [474 KB]