ΑΕΠΟ ΣΔΕΑ Καραμανλής & ΣΙΑ Ε.Ε. Δ. Τυρνάβου

Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και θεώρησης Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (ΣΔΕΑ) λατομείου βιομηχανικού ορυκτού, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρίας ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ, που βρίσκεται στη θέση «Κτριτήρι», Δ.Κ. Τυρνάβου, Δ. Τυρνάβου Π.Ε. Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 24 Μαρτίου 2020