ΜΠΕ του έργου «Δίκτυο Ύδρευσης Φαρσάλων», Δ. Φαρσάλων

Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Δίκτυο Ύδρευσης Φαρσάλων» στη Δ.Ε. Φαρσάλων, του Δήμου Φαρσάλων, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413-506220.

Λήξη Διαβούλευσης: Τρίτη, 24 Μαρτίου 2020